Cirkelträff 2012-09-25

Cirkelträff i Rösebolokalen 2012-09-25

Närvarande: Arne, Ragnhild. Hans, Åke.

Välkomna! Anteckningar från föregående träff lästes igenom och godkändes.

Aktuellt från bygden. Vi såg i ttela att Rösebo skola har firat 130-årsjubiléum med elever föräldrar och lärare. Vi skall kolla med skolan om de har våra böcker.

Åke Persson har sett ett stort vildsvin nedanför gränsen mot Lane-Ryr.

Hänt sedan förra gången. Hans har fixat så att bredband Tele2 fungerar. Han har också skaffat Access som installerats hos Kerstin J. Arne skall ringa Kerstin 1 okt. och hjälpa till med sortering av bilder.

Eva-Lena hade prickat in och skickat GPS-angivelser till Hans.

Arne berättade från gravstensinventeringen och föreslår två personers gravstenar från vår bygd, Anders Andersson (Bokhållaern) från Binäs och Joel Andersson, Lönnebergshage.

Övrigt. Arne hade med en gammal teckningslista från år 1953, för bidrag till byggande av bastu vid Rösebo skola. Resultat blev 1.685 kr. och 36 st.timmer-stockar. Det blev inget byggande på grund av avloppsfrågan och kanske mest beroende på att det i allt flera hus installerades badrum och toalett.

Arne skall ringa Melleruds Nyheter angående införande av referat från bygdevandringen.

Efter kafferast kollade vi hemsidan på datorn som nu blir alltmer komplett.

Vi tittade också på bilder och dokument som vi fått från Media-Copy.

Vi kollade också en del på text och kartor med naturnamn inlagda med nr.

Förslag till Inbjudan till årets höstträff diskuteras nästa gång och den  bör sändas ut i mitten av oktober och införas på hemsidan.

Tack för ikväll, vi träffas åter om två veckor.

Arne Hallsten 

Godkännes:

——————————————————

——————————————————