Cirkelträff 2012-10-09

Cirkelträff i Rösebolokalen 2012-10-09

Närvarande: Arne, Ragnhild, Kerstin, Jan, Åke, Gun, Sylvia.

Välkomna! Anteckningar från föregående träff lästes igenom och godkändes.

Aktuellt från bygden. Hästefjordens Fiber har haft möte i Rösebolokalen och beslutat om fortsättning samt valt styrelse. Många anmälde sig som medlemmar och betalade startavgiften 200:- .

Älgjakt pågår och flera älgar har skjutits i bygden.

Öna f. d. Lennart Anderssons är till salu.

Laxfisket ??

Hänt sedan förra gången.

Kerstin J. och Arne har kollat ett hundratal foto med text som vi fått digitalt från Media-Copy. Det är c:a 700 bilder kvar

Ragnhild har besökt Rösebo skola för att kolla om de har våra böcker.

Ny medlemslista har framtagits som visar att medlemsantalet är 168 st.

Arne hade hälsning från Törner Ohlsson som lämnat två pallar till lotteriet. Han har sålt huset och flyttat till lägenhet på söder i Uddevalla

Övrigt. Diskuterade hemsidan och beslutade att lägga in alla bygdeträffar, bygdevandringar och bussresor de från senaste tio åren.

Alla årsmötes-och styrelseprotokoll kommer att läggas in när dessa renskrivits av Kerstin J.

På kallelse till höstträffen skall vi ha med information om GPS-vandringarna och kurs i historiska kartor. Visning av naturnamn på karta, ta fram en förstorad hemsida på en plansch samt E-postadressen.

På datorn tittade vi på naturnamn inlagda på karta och en del bilder från Media-Copy.

Tack för ikväll, vi träffas igen om två veckor. AH

Arne Hallsten

Godkännes:

——————————————————

——————————————————