Cirkelträff 2012-10-23

Närvarande: Arne, Ragnhild, Kerstin, Jan, Åke, Gun, Hans, Sylvia. Bengt.

Välkomna! Anteckningar från föregående träff lästes igenom och godkändes.

Aktuellt från bygden. Tony Andersson, Tjärtakan gifte sig 11 aug. med Vera Marmstig. Gunnar Brandt Torsbo hade avlidit  den 8 maj.

Hänt sedan förra gången. Hans hade gjort förslag från GPS-vandring på karta med koordinater angivna.
Arne hade med förslag på naturnamn och karta med resp. nr. Dessa skall visas på höstträffen och Arne kollar om de kan förstora till A-3-format.
Kjell-Arne Magnusson hade skickat e-post och tackade för en trevlig Hemsida.

Höstträffen. Inbjudan har sänts till alla medlemmar. Jan Larsson tar emot gästerna vid dörren och någon säljer lotter.
Vi skall ha tre olika platser med information. Hans visar GPS, Arne visar Naturnamn och Pelle eller Bertil Historiska kartor, två personer tar upp medlemsavgift.
Arne hälsar välkommen och vi börjar med att sjunga Pelle-Gunnars Slåttervisa och vidtalar Eva att läsa en dikt av honom.
Fika beställs till 90 personer och blommor köps till borden, som sedan delas ut till Dragspelsklubben.
Vi träffas i Rösebolokalen kl. 11.30 för iordningsställande och dukning m.m.

Rösebolokalen. Fastighetschef Gunnar Björklund har besökt oss ang.Rösebolokalen. Kostnadsförslag hade framtagits för installation av handikapptoaletter för en kostnad på c:a 500.000 kr. Från politikerna är samma fråga som tidigare om det finns någon förening som kan övertaga och driva lokalen. Han vill ha svar före 15 nov. Oavsett svarets innehåll kommer han att framlägga sitt förslag enligt ovan och så får politikerna ta ställning till detta. Arne tar fram förslag till svar innan nästa träff.

Övrigt. Vi kollade några olika saker på Hemsidan och Media-Copy.
Tack för ikväll, vi träffas igen om två veckor.
AH.
Arne Hallsten

Godkännes:                    

——————————————————

——————————————————