Cirkelträff 2012-11-20

Cirkelträff i Rösebolokalen 2012-11-20

Närvarande: Arne, Ragnhild, Kerstin, Jan, Åke, Hans, Sylvia, Anita, Bertil.

Välkomna! Anteckningar från föregående träff lästes igenom och godkändes.

Aktuellt från bygden.
Ny ägare i f.d. Skarbo skola, Skarbo nr.16, Rolf Morgan Lundgren och sambo Susanne Arenstrand med familj.
Ingrid Olsson från Sikerud, Trombäljen nr. 32 har avlidit på Ringhem.
Inger och Lennart Johansson har som gåva överlämnat gården till sonen Rickard. Gården omfattar också bl.a. flera gårdar i Skarbo som tillhör Vår Bygd.
Sista delen med nedgrävning av högspänningsledning från Grottetorp via Skarbo, Tjärtakan och Kopperud är snart klar.
Lagning av vägen mellan Rösebo och Kopperud pågår.

Hänt sedan förra gången.
Före träffen ikväll hade GPS-gruppen möte, därifrån kommer särskilt protokoll. Till Hans överlämnades tillägg till tidigare protokoll och skrivningar från bygdevandringar för inläggning på Hemsidan.
Hans rapporterade att Media-Copy håller på med digitalisering av inlämnat material. För att lagra detta måste vi inköpa något slag av förvaringsfack.

Hemsidan.
Hans har lagt in alla årsmötesprotokoll och en del skrivningar om olika aktiviteter. Efter diskussion enades vi om att efter hand fortsätta föra in så mycket som finns nedtecknat, om de olika aktiviteter vi haft under åren. Vi får då det huvudsakliga materialet digitaliserat och kan därefter lämna underlaget till Föreningsarkivet i Vänersborg. Arne som har det mesta av detta dokumenterat, lovade att försöka kolla över och efter hand översända till Hans.
Glädjande är att fler och fler läser vår hemsida.

Avslut.
Året är snart tillända och vi bestämde att ha cirkelavslut nästa gång den 4 dec. kl. 18.00. Det blir sedvanligt med glögg och pepparkakor, därefter sill, julgröt och bröd med ost och skinka samt julöl och julmust. Avslutas med kaffe och tårta. Cirkeldeltagarna möter upp med resp, och var och en betalar sitt.

Arne Hallsten

Godkännes:

————————————————
————————————————