Dödsannonser

Vi har skapat en PDF-fil med ett stort antal dödsannonser med anknytning till Vär Bygds område.
Samtliga namn är indexerade (sökbara).

http://www.varbygd1891.se/wp-content/uploads/2018/11/Dödsannonser.pdf