Floramöte 2019-03-24

Floramöte söndag 2019-03-24 i Rösebo-lokalen

Vår ordförande Jan Larsson hälsade vår föredragshållare Stefan Hult och de 40  intresserade deltagarna välkomna.


Vårt möte hade temat Flora runt sjön Hästefjorden och vår guide på mötet var Stefan Hult, botanist med specialkunskaper om Dalslands flora. Stefan har genom åren genomfört ett antal inventeringar av växter och fåglar i Västra Götaland men speciellt i omgivningarna runt sjön Hästefjorden.


Stefan visade bilder på mer ovanliga växter som finns i omgivningarna runt sjön Hästefjorden men ibland också i ett vidare område innefattande södra Dalsland.
I sammanhanget visade Stefan även bilder på svampar, fjärilar och skalbaggar av de mer ovanliga sorterna, observationer gjorda i området.

Vi tackar Stefan för intressanta beskrivningar illustrerade med vackra foton.

Därefter tog Bo Eriksson, botanisten som lett oss genom flera flora vandringar i vår bygds område, vid och talade om planerna med att ta fram en bok/häfte med information om växter i vårt område. En redaktionskommitté kommer att bildas för att sammanställa den information som insamlats.
Ett stort antal arter har identifierats men en hel del återstår och Bo erbjöds sig att ställa upp även med enskilda vandringar när intresse finns.

Vi kommer vid kommande cirkelträffar diskutera de praktiska arrangemangen kring redaktionskommitté och flora vandringar och återkommer med information.

Vi påminner om floravandringen 15 juni! Mer information kommer.