Floraträff 19 april 2022 kl. 18.00

Floramöte 19 april kl. 18.00 i Rösebo-lokalen

Växtkännaren Bo Eriksson berättar och visar bilder om växter i vår bygd.

Tallört (Monotropa hypopitys)

Vi kommer även att berätta om flora i den södra delen av det nya naturreservatet som bildades 2019 på Tronemosse.

Ta med kaffekorg


Alla är välkomna!