Floravandring 2024-06-15

Floravandring lördag 15 juni 2024 kl. 14.00 i Rösebo-viken

Vi bjuder in till floravandring i Rösebo-viken lördag 15 juni kl. 14.00.
Vår floraspecialist Bo Eriksson kommer att guida oss.

Området betas nu av 10 kor av rasen Belted Galloway och de hade två kalvar. De kommer att följa oss med intresse men håller sig för sig själva.

Ett syfte med vandringen, vilket är den fjärde i ordningen, är att följa de förändringar som har skett på markerna, dels på den våtmark som djuren vandrar i, och dels på eventuella förändringar i floran i det skogsområde djuren har tillgång till. Skogsområdet, var i huvudsak barrträd, avverkades för ca två år sedan.

Anpassa klädsel, speciellt skodon, efter vädret.

Parkering kan med fördel göras vid Rösebo-lokalen. Det blir en promenad på ca 500 meter till samlingspunkten, från Rösebo-krysset riktning mot Vänersborg. Annars visar skyltar vid vägen för den som vill försöka hitta parkering nära.

Tag med kaffekorg.

Alla är välkomna!