Höstmöte 2015

Höstträff 2015-10-25 i Rösebo-lokalen

Möte hölls som en del i Kulturveckan i Vänersborg.
Ca 80 personer hade mött upp till 2015 års höstmöte.
Publik_Ordförande Jan Larsson hälsade alla välkomna och inledde med att berätta om vårt projekt Naturnamn. I skriften, som också innehåller kartor, beskrivs gamla benämningar på åkrar, berg och platser inom Vår Bygds område.
Häftet innehåller även beskrivningar av natur- och kulturminnesmärken i vår närhet.

Jan berättar_Jan berättade vidare om våra böcker och häftena Naturnamn och Gränsvandring.

Vi fick även en beskrivning av vårt arbete med att identifiera personer och byggnader på foton som vi tidigare fått skannade. Flera arbetsgrupper, benämnda ”PowerPoint-grupper” efter det program som bilderna förs in i, arbetar varannan tisdag med identifiering och dokumentation av bilderna. De bilder, där vi kan identifiera personer eller andra objekt av intresse, förs in i PowerPoint-filer som sedan läggs in i Bygdeband och även publiceras på vår hemsida.

Hans Skarholm visade och berättade om innehållet i vår hemsida. I menyerna kan man hitta de bilder på personer, byggnader och andra intressanta objekt från byar eller speciella aktiviteter som genomförts genom åren. Hans visade exempel på korta reportage från en bussresa och en bygdevandring.

Hemsidan Bygdeband nämndes också. Efter genomgång och identifiering läggs bilderna in, förutom på vår hemsida, även i Bygdeband. Kerstin Johansson och Jack Jonsson har lagt in ett stort antal bilder.

Det hölls en tyst minut för offren för de avlidna vid den tragiska skolattacken i Trollhättan.

Efter detta startade Thure med sin underhållning. Thure berättade om sin nära kontakt och relation till vår bygd. Thure sjöng och spelade ett antal kända låtar för en intresserad publik.
Thure underhåller_Därefter följde kaffeservering och efter det fortsatte Thure att spela och underhålla.

Sista punkt i programmet var dragningen på det traditionsenliga lotteriet. Ovanligt många vinster hade skänkts till träffen.

Ordförande Jan Larsson tackade deltagarna för att de slutit upp och avslutade mötet.