Höstmöte 2017-11-05

Höstmöte söndag 2017-11-05 i Rösebo-lokalen

83 personer mötte upp på vårt höstmöte i Rösebo-lokalen. Ordförande Jan Larsson hälsade alla välkomna. Jan berättade om våra aktiviteter i föreningen och där vi träffas var 14:e dag och diskuterar bl.a. gamla vägar och stigar. Jan gjorde de närvarande uppmärksamma på att vi gärna tar emot berättelser t.ex. om någon på sin väg till skolan gick en speciell väg. Kerstin Larsson berättade om de möten som varit med gruppen Flora i Vår Bygd. Vi har under våren och sommaren haft flera flora-vandringar ledda av Bo Eriksson, Uddevalla Botaniska förening, som har väglett oss bland växter vi fann utefter vägen. Hans Skarholm visade föreningens hemsida, över 30 000 besökare de senaste åren. Hans tog oss på en liten rundvandring på hemsidan för att visa på innehållet, bl.a. många bilder på personer och byggnader i vår bygd. Därefter hade GUBE:s ett bejublat framträdande med musik och vågade historier. I pausen bjöds på kaffe och smörgås. Därefter fortsatt GUBE:s sin underhållning. Gunnar Gustavsson berättade om arbetet och uppbyggnaden av den biogasanläggning som nu är i drift i Brålanda. Åhörarna fann framställningen intressant och många frågor ställdes. Därefter var det traditionsenliga lotteriet med gåvor från många av deltagarna och andra.

Ordförande tackade deltagarna för visat intresse.