Laxfisket

Här (400 kb) finner du samling av bilder från byn Laxfisket. Bilderna är insamlade från medlemmar i föreningen Vår Bygd 1891 och är osorterade