Möte datagruppen 2012-06-07

Möte med Datagruppen 2012-06-07.

Närvarande:
– Jan Larsson
– Kerstin Johansson
– Hans Skarholm

Registering av material och Bygdeband
Huvudtema var hantering av material som skall läggas in i Bygdeband. Vi la ner en del tid på att säkert förstå hur man kan söka i en förerings material. Man utgår från Bygdebands startsida. För att kunna detaljsöka i vårt egen eller annan förenings material klickar man på föreningens namn. Uppe till höger får man då valet ”Sök i vårt material”. Därefter kan man detaljsöka i vald förenings material.
Har man lagt in Album och Nyckelord kommer dessa upp då man, från Bygdebands startsida, väljer en förening. Till höger under föreningens namn kommer då alla Album och Nyckelord upp och man kan redan där välja för att se på innehåll.
Med den kunskapen som grund så kom vi överens om vilka rubriker som vi ska använda vi registrering av material. Hans fick i uppdrag att i Excel göra en enkel tabell med rubriker. Se ett utdrag nedan.

Nr.

Beskrivning

Filnamn

Dokument
/Bild (D/B)

Plats

Nyckelord

Person

Namn F-år D-år

Vi räknar med att flera av föreningens medlemmar kommer att vara behjälpliga vid identifiering av bilder och dokument. De flesta har inte detaljkunskap om vilken information som ska antecknas per objekt så en vägledning får tas fram för dessa. Bl.a. förslag på Nyckelord.

Access
Programmet Microsoft Access är nödvändigt för att kunna hantera material från MediaCopy. Kerstin J. har nu provat en temporär utgåva av Access och det har fungerat bra men behöver ersättas av en permanent utgåva, kostnad ca 1 900 kr. Formellt beslut om inköp behöver tas efter avstämning med Arne.

Hemsidan
En uppdatering av basprogrammet för hemsidan har skett. Märks marginellt i layouten men ger ökade möjligheter till bl.a. färgsättning av menyer m.m. Finns det idéer om förändringar/förbättringar så ta gärna upp det.

GPS-vandringar
Hans föreslår att vi i någon form visar resultat av GPS-vandringarna, t.ex. på hemsidan, för att visa för deltagarna hur mätningarna tas om hand och dokumenteras. Jan diskuterar detta med Eva-Lena.

Internet i Rösebo-lokalen
Föreningens Tele 2-modem tycks fungera acceptabelt för att kunna användas. Vid första mötet i augusti får vi ta ställning till om vi ska behålla abonnemanget eller om det då har tillkommit bättre alternativ.

Anteckningar gjorda av Hans Skarholm

Hans
070-5271716