Möte Data-gruppen 2012-11-20

Anteckningar från Data-möte 2012-11-20.

Närvarande: Jan, Kerstin L, Kerstin J, Eva-Lena, Hans.

GPS-mätningar
Hans har påbörjat sammanställning av information från de olika GPS-mätningarna. Den by som blivit relativt komplett är Skarbo. För övriga byar saknas mer eller mindre information om mätobjekten. För vissa byar finns knappast några anteckningar gjorda vilket gör att presentationsmaterialet blir mindre intressant. Inriktningen är att direkt vid mättillfället försöka göra anteckningar om historik och/eller händelser. Om möjligt att vi fotograferar.
Vi lägger in materialet på hemsidan.
Det presentationsmaterial, karta med GPS-punkter och en sammanställning med kort beskrivning av mätpunkterna, som finns för Skarbo bedömdes som bra och vi fortsätter enligt den modellen.

Material till MediaCopy
Fotonegativ och dokument inlämnade. På begäran från MediaCopy har vi köpt specialpåsar till negativen från Kulturlagret. 700 påsar har leverats till MediaCopy. Påsar som inte förbrukas kan återlämnas till Kulturlagret. Påsarna märks individuellt så att det underlättar om vi vill lägga in information i Access. Filerna från scanningen levereras i två kvalitetsnivåer; högupplösta (tiff) och lågupplösta (jpg).
Dokumenten scannas och filerna organiseras i datamappar med beteckningar enligt märkning på förpackningar/kuvert som dokumenten levererades till MediaCopy.

Bygdeband
Vi avvaktar mer information om hur Bygdeband kommer att se ut och utvecklas framåt innan vi börjar resonera om hur gå vidare.

Anteckningar gjorda av Hans Skarholm