Möte datagruppen 2012-09-11

Datamöte 2012-09-11

Närvarande: Arne, Jan, Kerstin L, Kerstin J, Eva-Lena och Hans

MediaCopy
Vi avvaktar svar från MediaCopy när de har tid att ta sig an nytt material. Kerstin L. har ytterligare ca 200 negativ (förmodligen storlek 6×9 cm).

Access
Inriktningen och förslag till cirkelgruppen är inköp av Microsoft Access. Hans handlägger inköpet.

GPS
Eva-Lena sänder över kartlager och koordinatinformation med platsbeskrivning till Hans för framtagning av förslag för presentationsmaterial.

Hans Skarholm