Öna

Här (1,9 Mb) finner du samling av bilder från byn Rösebo. Bilderna är insamlade från medlemmar i föreningen Vår Bygd 1891 och är osorterade.