Rönnässtugan

Beskrivning av Rönnässtugan med bakgrundsinformation

Frändefors hembygdsförening bildades 1949.

1951 inköptes mangårdsbyggnaden med tomt. Huset hade tidigare tillhört en jordbruksfastighet med ladugård, loge och smedja. Lantbruksnämnden köpte åkermarken, som lades till en angränsande fastighet och mangårdsbyggnad med tomt blev en egen fastighet, sedan ladugård och loge rivits.

RS 1_

RS 2_

RS park scen_

Sista inneboende var Viktor Hjoberg, därefter användes bostaden en tid till spannmålslagring.
Hus och tomt köptes av Sven Andersson för 1000 kr. Köpet kunde finansieras genom att 11 st. medlemmar vardera skänkte 100 kr.

1973 återuppbyggde Albin Hjoberg muren i huset i nuvarande skick.
Huset har shiffertak.

1976 byggdes ladugårdsmuseet.
RS ladugard m museum_

RS museum

1991 renoverades smedjan med bl. a. ny mur.
RS smedja_Den lilla byggnaden som var ett svin- och fårhus är hitflyttad.
RS svin farhus_