Skarbo

Här (2,5 Mb) finner du samling av bilder från byn Skarbo. Bilderna är insamlade från medlemmar i föreningen Vår Bygd 1891 och är osorterade.