Skatteregler

Utdrag ur Skatteverkets regler för 2012

Homestaging, eller flyttstyling, innebär att du gör i ordning din bostad så att den visas från sin bästa sida vid en visning när du ska sälja bostaden. För detta kan du anlita ett inredningsföretag eller liknande.

När du räknar fram vinst/förlust i samband med försäljningen av din bostad får du dra av utgifter för försäljningen. Avdragsrätten för homestaging är beroende av vilka tjänster du köpt av företaget.

Normalt är utgifter för att möblera och inreda en privatbostad en privat levnadskostnad. Avser utgiften tillfälliga åtgärder och förändringar av bostaden inför en visning får det dock vanligtvis anses vara en utgift för försäljningen. Förutsättningen är att utgiften inte har något direkt samband med ditt vanliga boende.

De utgifter du normalt kan få avdrag för är

  • konsultation och fotografering
  • ommöblering
  • lån eller hyra av möbler, mattor, konst, gardiner etc. under visningen
  • tillfällig magasinering av möbler och annat bohag under visningen.

Länk till Skatteverkets sida som ger hela informationen.