Styrelsemöte 1990-08-28

Styrelseprotokoll 1990-08-28

Avskrift av protokoll/Kerstin Johansson:
Styrelsemöte med ”Vår Bygd 1891” tisd. 28 aug 1990.
I samband med start av höstens arbete i Vuxenskolans regi hölls ett styrelsemöte.

§ 1.
Närvarande var: Arne Hallsten, Uno Johansson, Kerstin Larsson, Karl-Anders Andersson, Arne Birgersson, Anders Larsson, Ragnhild Hallsten, Bertil Johansson.

§ 2.
Till att justera protokollet valdes Kerstin Larsson, Öna

§ 3.
Beslutades att hjälpas åt med medlemsvärvning och att medlemsavg. efter 1 sept. skall gälla också för 1991.

§ 4.
Diskuterades utmärkning av gamla torp, backstugor, gårdar m.m. Vi tror att tryckimpregnerade kluvna stängelsestolpar och på dem fästa en aluminiumplåt där det stansas in gårdsnamn och nummer är det bästa.

§ 5.
Beslut togs att skicka in en skrivelse till kommunen med begäran om ett anslag á 4000:- för inköp av material till utmärkning enl. § 4.

§ 6.
Ett höstmöte diskuterades och bestämdes till okt-nov, med någon form av underhållning, visning av foto, som vi nu börjar få ganska många av, så skall vi givetvis ha kaffeserv.

Rösebo 28/8-90

Ragnhild Hallsten, Sekr

Justeras

Kerstin Larsson