Styrelsemöte 1991-02-27

Avskrift av protokoll/Kerstin Johansson:
Styrelsemöte med ”Vår Bygd 1891” onsdag 27 febr 1991.

Närvarande: Arne Hallsten, Arne Birgersson, Uno Johansson, Kerstin Larsson, Anders Larsson, Barbro Larsson, Sven-Olof Dahlgren och Göran Hallsten.

§ 1.
Till att justera protokollet valdes: Arne Birgersson.

§ 2.
Förslag till verksamhetsberättelse för 1990 godkändes.

§ 3.
Verksamhetsplan för 1991 upplästes och godkändes.

§ 4.
Till kommitté att anordna Bygdevandring i Torsbo den 1 maj utsågs: Arne Hallsten, Sven-Olof Dahlgren och Uno Johansson.

§ 5.
Till att ordna bygdevandring i Trombälgen valdes: Arne Hallsten, Karl-Anders Andersson och Göran Hallsten.

§ 6.
Beslutades att ansöka om kommunalt bidrag med 2000:- för verksamheten under 1991.

§ 7.
Diskuterades ang. ev. ordnande av slåttergille vid Brunnane i Binäs. Till kommitté utsågs: Uno Johansson, Arne Hallsten och Kerstin Larsson.

Rösebo 27/2 1991

Arne Hallsten

Justeras: Arne Birgersson