Styrelsemöte 2001-03-06

Avskrift av protokoll/Kerstin Johansson:
Styrelsemöte med ”Vår Bygd 1891” i Rösebolok. tis. den 6 mars 2001.

§ 1. Mötet öppnades för konstituerande av styrelsen.

§ 2.
Till justering av protokollet valdes Bengt Eriksson, Rotnäs.

§ 3.
Ordf: Arne Hallsten, Kopperud 301, Frändefors
v. ordf: Sven-Olof Dahlgren, Rotnäs, Frändefors
sekr: Ragnhild Hallsten, Kopperud, Frändefors
kassör: Kerstin Larsson, Hästefjord, Frändefors.

§ 4.
Beslutades att ordf. Arne Hallsten och kassören Kerstin Larsson får tillstånd att disponera föreningens bankkonto i Föreningssparbanken.

Kopperud 6 mars 2001
Ragnhild Hallsten
sekr.

Justeras:

Bengt Eriksson