Styrelsemöte 2005-03-28

Avskrift av protokoll/Kerstin Johansson:
Styrelsemöte fört med för. ”Vår Bygd 1891” den 28 mars 2005.

§ 1.
Att justera protokollet valdes Anita Tangegård.

§ 2. Styrelseval.
Ordf. Arne Hallsten, Kopperud
v. ordf. Sven-Olof Dahlgren, Rotnäs
sekr. Ragnhild Hallsten, Kopperud
kassör Kerstin Larsson, Hästefjord.

Övriga i styrelsen: Anita Tangegård och Karl-Anders Andersson.

Alla i styrelsen är som regel med i föreningens verksamhet. Inga protokoll brukar skrivas, men Arne för anteckningar vid varje cirkelträff om vad som har behandlats. Styrelsen beslutar att från och med 2005 skall någon av cirkeldeltagarna skriva under för godkännande (justering).

Kopperud 2005-04-05

Ragnhild Hallsten, sekr.

Justeras:

Anita Tangegård