Styrelsemöte 2007-03-21

Avskrift av protokoll/Kerstin Johansson:
Styrelsemöte fört med För. ”Vår Bygd 1891” den 21 mars 2007.

§ 1. Välkommen.
Ordf. hälsade alla välkomna.

§ 2. Just.
Att justera dagens protokoll valdes Gun Hillengard, Brålanda.

§ 3. Styrelseval:
Ordf. Arne Hallsten, Kopperud
v.ordf. Sven-Olof Dahlgren, Rotenäs
sekr. Ragnhild Hallsten, Kopperud
kassör Kerstin Larsson, Hästefjord.
Övriga i styrelsen: Anita Tangegård, Rotenäs och Åke Persson, Lönnebergshage.

§ 4.
Förslaget från Ragnar Hallsten att byta ut de tryckimpregnerade stolparna mot järnstolpar diskuterades. Styrelsen kom fram till att de uppsatta stolparna står emot röta lång tid framöver. Angeläget däremot är att det röjs på de utmärkta platserna. Om tio år är kanske GPS det mest använda vid torpinventering.

Jan Larsson kom med förslag att leda en grupp som ser över den gamla gränsen mot Norge. Många anmälde sitt intresse och tid för ett möte fastslogs.

Kopperud den 21 mars 07.

Ragnhild Hallsten, sekr.

Justeras:

Gun Hillengard