Styrelsemöte 2009-04-07

Avskrift av protokoll/Kerstin Johansson:
Styrelsemöte fört med För. ”Vår Bygd 1891” den 7 april 2009.

Ordf. hälsade välkommen till styrelsemötet.

§ 1.
Att justera mötets protokoll valdes Sven-Olof Dahlgren.

§ 2.
Styrelsen omvaldes.
Ordf. Arne Hallsten, Kopperud
v.ordf. Sven-Olof Dahlgren, Rotenäs
kassör Kerstin Larsson, Hästefjord.
Övriga i styrelsen: Anita Tangegård och Åke Persson, Rotenäs.

§ 3.
Eftersom vi har ett överskott av boken ”Emigranter från Vår Bygd” beslutades att ge bort av denna bok till de som är intresserade.

§ 4.
Beslutades att på nästa årsmöte redovisa vad föreningens pengar används till. Bl.a. ska G.P.S. inköpas.

Kopperud 7/4 -09.

Ragnhild Hallsten, sekr.

Justeras:

Sven-Olof Dahlgren