Styrelsemöte 2012-01-31

Avskrift av protokoll/Kerstin Johansson:
Styrelsemöte i Rösebo den 31 jan. 2012.

§ 1.
Ordf. Arne Hallsten öppnar mötet, till sekr. valdes Sven-Olof Dahlgren.

§ 2.
Att justera protokollet valdes Bengt Eriksson.

§ 3.
Förslag till kallelse för årsmötet godkändes och utsänds v. 8 till alla medlemmar.

§ 4.
Föreningens ekonomiska ställning. På bank 78.000 kr. I handkassan 856:- vid årets slut.

§ 5.
Ett förslag från datagruppen är att en Hemsida tas fram. ”varbygd1891.se”. Ansvarig för hemsidan är Hans Skarholm.

Kopperud 29 febr. 2012

Ragnhild Hallsten

Justeras:

Bengt Eriksson