Styrelsemöte 2013-03-26

Styrelsemöte Vår bygd 1891 2013-03-26

Närvarande: Arne, Ragnhild, Åke, Hans, Kerstin, Jan

Arne välkomnade.

Sylvia justerar.

Konstituerande styrelsemöte
Ordförande Arne
Sekreterare Hans
Kassör Ragnhild
Vice ordförande Jan
Ledamot Kerstin
Ledamot Åke

Swedbank
Pengar låsta på 1 år: 60 000 kr, 2,2 %.

Inköp
Styrelsen godkänner köp av skrivare 1 249 kr.

Styrelsemötet avslutat.

Arne

Justerat
Sylvia