Styreslemöte 2008-03-11

Avskrift av protokoll/Kerstin Johansson:
Styrelsemöte fört med För. ”Vår Bygd 1891” den 11 mars 2008.

Välkom.
Ordf. hälsade välkommen till mötet.

§ 1. Just.
Att justera dagens protokoll valdes Ulla Karlsson, Rotenäs.

§ 2. Styrelse.
Ordf. Arne Hallsten, Kopperud
v.ordf. Sven-Olof Dahlgren, Rotenäs
sekr. Ragnhild Hallsten, Kopperud
kassör Kerstin Larsson, Hästefjord.
Övriga i styrelsen: Anita Tangegård och Åke Persson, Rotenäs.

§ 3. Reseersättning.
Förslag om reseersättning vid längre resor som rör föreningen togs upp. Styrelsen enades om en summa av 20 kr pr. mil.

§ 4.
Ett förslag att ge varje cirkeldeltagare 5 st böcker av ”Emigranter från Vår Bygd” godkändes. 1 bok kommer att skänkas till Hembygdsföreningens årsmöte.

§ 5.
Förslag från Gun Hillengard om inköp av 3 st. termoskannor att användas endast till tevatten vid våra vår- och höstmöten antogs av styrelsen.

Kopperud den 17/3 -08.

Ragnhild Hallsten, sekr.

Justeras:

Ulla Carlsson