Vandringsled Kopperud Mossen Runt

Du kan se vandringsleden inritad på två olika kartor:
– Vandringsleden inritad på fastighetskartan.
– Vandringsleden inritad på orienteringskarta.

——————————————————————————————–

Vandringsleden är ett initiativ av Ragnar Hallsten, Tjärtakan. Läs Ragnars beskrivning.

Lite information om vandringsleden Kopperuds Mossen Runt.

Fram till mitten av 1950-talet fanns det gott om vägar och stigar runt och över mossen. De försvann allt mer i betydelse och efter skogsavverkning försvann de bitvis helt. Tidigare hade stigarna bl.a. använts som gångväg till skolor och affärer i Skarbo och Rösebo m.m. Genom att använda stigarna vid löpträning var jag nog den siste som kände till deras ursprung.

När jag hösten 2004 avverkade i skogen i områdets norra del kom flera gånger nyinflyttade personer i Skarbo som sökte efter vandringsstigar. Då föddes tanken att man borde återskapa en stig runt mossen och jag kontaktade de olika markägarna som var positiva. Det blev lite röjning, slitsning och på surdråg och mossmark lades ut ”bakar” bräder spångar.

Efter något år sjönk dessa ned i mossen, så det behövde förbättras på något vis. Vid en av Dalslands Hembygdsförbunds konferens i Ånimskog våren 2011 fick vi kännedom om att man kanske kunde få bidrag till kulturåtgärder genom Skogsstyrelsen. Efter upprepade kontakter kom i fjol våras en tjej från skogsstyrelsens kontor i Bäckefors hit och det blev en ansökan om bidrag som godkändes.

På surdråg och mosse har byggts 220 meter nätförsedda spångar på pålar av tryckimpregnerat virke. Från företaget Tregraf på Kuröd har köpts nya informationstavlor som berättar om sevärdheter längs leden.
overgang

På östsidan av mossen följer leden gamla vägen mellan Frändefors- Uddevalla, frånsett en sväng upp i skogen mot mossen i Skarbo. Denna väg försvann i betydelse när nya landsvägen över Skarbo blev färdig 1888.
skyltning 1

På västsidan gammal väg mellan Kopperud – Tjärtakan, den går mestadels över ”hällemark”. Leden markerad med rött. Se bifogad karta.

Ragnar Hallsten