Bygdevandringar

Föreningen genomför under året ett antal bygdevandringar där medlemmar och även andra intresserade kan delta.
Planerade bygdevandringar är:
– 1 maj i Skarbo
– 26 augusti i Rotenäs