GPS-vandringar

En GPS har inköpts för att lättare hitta de gamla bebyggelse-lämningarna.  Under året genomförs ett antal GPS-vandringar där bl.a. någon med god lokalkännedom deltager och gamla minnesmärken uppmäts med sin postion med hjälp av en GPS. Uppmätningarna registreras och platserna märks ut på karta.

GPS-vandringar är planerade att genomföras:
– Kopperud 12 juni kl. 18.00
– Laxfisket 10 juli kl. 18.00