Verksamhetsberättelse 2011

Medlemsantalet var vid årets slut 165 st.

Årsmöte hölls i Rösebolokalen söndag den 13 mars. Uno och Ingemar underhöll med sång och musik. På planscher visades bilder från gränsvandringen förra året. Ett häfte med text och bilder såldes, detta hade framtagits med hjälp av Studieförbundet Vuxenskolan. Vidare förekom kaffeservering och lotteri. Under året har föreningen också haft två styrelsemöten.

Cirkelarbete i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan har fortsatt och under året har vi haft 22 st. träffar. Vi fortsätter med att ta fram naturnamn och har börjat lägga in dem på karta.
Några har jobbat mycket med att lägga in föreningens material digitalt i Bygdeband. Eftersom boken Vår Bygd 1891-1991 är slutsåld, har vi tagit fram denna på CD-skiva och finns nu till försäljning. Pris 100 kr.

Bygdevandringarna var välbesökta, 1 maj i Skarbo och den 28 augusti i Rotenäs. Samtidigt har koordinater antecknats på intressanta platser.
GPS-vandringar är nytt för i år, där vi med hjälp av närboende söker intressanta platser och föremål i naturen. Samtidigt antecknar vi koordinater på de platser vi besöker, för att lätt med GPS hitta tillbaka.

Bussresan gick med Stigenbuss den 6 augusti till Örtagården i Dals-Rostock, kaffe och fika på Kroppefjälls hotell & Spa. Älgparken i Steneby och därefter lunch på Norebyns Camping som låg vackert beläget vid Laxsjön. Kaffe med dubbelvåffla intogs hos Hembygdsföreningen i Råggärd med besök i kyrkan. På Evenstorps gård i Syndals-Ryr, som har stora hallon- och rabarberodlingar, smakade det bra med glass och hallonsaft och tillfälle för inköp innan hemfärden.

Övrigt. Några från föreningen har deltagit på Hembygdsbokens Dag i Bengtfors. Vi har lämnat in en mängd olika handlingar och fotografier till MediaCopy i Uddevalla. Det är ett företag som lägger in dessa  digitalt. Detta arbete utförs gratis till föreningar, med hjälp av statligt stöd för långtidsarbetslösa.
Höstträffen i Rösebolokalen 6 november var välbesökt, med uppskattad underhållning av ukuleleorkestern ”Iväg med Sören” från Ödskölt.

Styrelsen under året har varit: Sven-Olof Dahlgren, Ragnhild och Arne Hallsten, Kerstin och Jan Larsson, Åke Persson och Anita Tangegård.

Ett stort tack till alla som på olika sätt hjälpt till under året.