Årsmöte 2004

Avskrift av protokoll/Kerstin Johansson
Årsmöte med för. ”Vår Bygd 1891” 16 mars 2004.

Välkomsth.
Ordf. hälsade drygt 80-tal personer välkomna till årsmötet.

§ 1. Dagens förh.
Att leda dagens förhandlingar valdes Karl-A. Andersson, med Ragnhild Hallsten som sekr.

§ 2. Kallelse.
Kallelser till alla medlemmar har utskickats. Mötet godkände kallelsen.

§ 3. Justeringsm.
Till att justera dagens protokoll valdes Kerstin Larsson och Sven-Olof Dahlgren.

§ 4. Verks.ber.
Verksamhetsberättelsen upplästes av Arne. Den har också gått ut tillsammans med kallelsen. Den godkändes av mötet.

§ 5. Revision.
Revisionsberättelsen upplästes av Stig-Arne Stridh. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 6. Styrelse.
I tur att avgå ur styrelsen är Ragnhild o. Arne Hallsten och Sven-Olof Dahlgren. Samtliga omvaldes. Övriga i styrelsen är Karl-Anders Andersson, Anders Larsson och Kerstin Larsson.

§ 7. Revisorer.
Stig-Arne Stridh och Birgitta Johansson omvaldes som revisorer.

§ 8. Valbered.
Valberedning: Jan Larsson och Ingvald Svensson.

§ 9. Resa + torpvandringar
Upplystes om verksamheten för 2004 bl.a. resan till Blomskog den 3 juli samt torpvandringarna, 1 maj i Torsbo och Annandag Pingst = Rösebo – Öna.

§ 10. Medl. antal.
Karl-Anders berättade att vi nu är 170 medl. varav 5 medl. är under 5 år.

§ 11. Flyg + bussresa.
I cirkelarbetet har framkommit önskemål om en flygresa över vår bygd. En teckningslista skickades runt och 43 st anmälde sitt intresse. En lista för resan med buss till Blomskog samlade 35 namn.

§ 12. Avslut.
Ordf. tackade för uppmärksamheten och förklarade årsmötet avslutat.

Vi hade denna gång ordnat en hattutställning som innehöll både gamla och nya hattar. Även hattar från USA och Australien fanns med.
2 st. vackra schalar från 1850-60-talet fanns också till beskådande.
Gunnar Larsson och Uno Berg stod för underhållningen, en stund före och efter kaffet.
Som vanligt hade vi fått massor av vinster till vårt lotteri och lotterna såldes som vanligt slut på en liten stund.
Alla var pratglada och verkade tycka om att träffas en stund på söndagseftermiddagen under enkla former.

Kopperud 2004-03-23
Ragnhild Hallsten, sekr.

Justeras:

Kerstin Larsson

Sven-Olof Dahlgren