Årsmöte 2013 – referat

Årsmöte 2013

 

Föreningen Vår Bygd 1891 har haft ett välbesökt årsmöte med bygdeträff  i Rösebolokalen. Under tiden som alla samlades visades gamla fotografier på storbild. Efter välkomsthälsning visades verksamhetsberättelsen på samma sätt och därav framgick att föreningen haft årsmöte med bygdeträff den 11 mars, en höstträff den 4 nov. och 23 st. cirkelträffar.

Massor av fotografier och handlingar från bygden har digitaliserats och läggs efter hand in i Bygdeband och blir på så sätt tillgängliga för alla via internet. En kurs i historiska kartor har anordnats med ett tjugotal deltagare.  Bygdevandringarna gick 1 maj i Skarbo och 28 augusti i Rotenäs, båda med ett trettiotal deltagare. Några GPS-vandringarna har också anordnats.

Bussresan gick med Stigenbuss till Västergötland med besök på Café Nordpolen i Vara, Ödenäs Hembygdsförening, Alingsås Golfklubb, Krokstorps lanthandel och Magnolia i Bredöl.

Till att leda dagens förhandlingar valdes Jan Larsson med Ragnhild Hallsten som sekr.  Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes och ansvarsfrihet beviljades styrelsen.

Till styrelse omvaldes: Kerstin och Jan Larsson, Anita Tangegård och Åke Persson, för en tid av två år. Övriga i styrelsen är Ragnhild och Arne Hallsten och Hans Skarholm.

Birgitta Johansson och Ulla Carlsson omvaldes som revisorer.

Verksamheten 2013 fortsätter som tidigare med projektet Naturnamn, digitalisering av gamla foton och handlingar, namngivning av personer på alla fotografier. Alltsammans läggs sedan in  på Bygdeband som då kan av allavia internet.

Bygdevandringar kommer att gå  1 maj i Skörbo och 28 aug. i Rotenäs. Den årliga bussresan planeras till Bohuslän den 10 augusti.

Efter förhandlingarna följde kåseri av Stefan Bergendahl om ”Mord och andra ruskigheter” på 16 och 1700-talet på Skansberget i Uddevalla. Det var fruktansvärda handlingar med halshuggningar och hängning där offren visades upp för att avskräccka andra. Han berättade också om att en giljotin importerats från Frankrike att den i tullen angivits som ett lantbruksredskap. Uppehåll gjordes för kaffeservering och det hela avslutades dragning på lotteriet.

Besök gärna föreningens Hemsida www.varbygd1891.se. Som kompletteras efterhand.