Årsmöte 2022 Vår Bygd 1891

Årsmöte 2022 för Vår Bygd 1891

Till årsmötet kom 50 personer. Mötet inleddes med att föreningens ordförande Jan Larsson hälsade deltagarna välkomna.

Hans Skarholm berättade kort om föreningens verksamhet och gav en återblick för de senaste tio årens verksamhet och inriktning och planerade aktiviteter för 2022.

Gunnar Jarvid berättade om Vänersborgs historia från tiden staden hette Brätte till dagens Vänersborg. Föredraget var mycket uppskattat, de flesta av deltagarna har en koppling till Vänersborg med omnejd och kunde relatera till mycket i berättelsen.

Därefter var det kaffepaus med smörgås.

Årsmötesförhandlingarna leddes av Jan Larsson och sekreterare var Lars Krantz.
Protokoll årsmöte 2022

Och sedan följde det traditionsenliga lotteriet med många vinster som deltagarna skänkt. Vi tackar speciellt för de gåvorna.

Ordförande Jan Larsson tackade deltagarna och avslutade mötet.