Bussresa 2015

Till årets bussresa hade 50 personer, full buss, anslutit vid avresan från Rösebo skola för resa till Tjörn. Vädret var lite grått men kom under dagen att lätta upp så vi fick sol.
Resan gick via Stenungsund och till nordvästra delen av Tjörn.

Vår tillfälliga guide för just nordvästra Tjörn, Maud, mötte upp iklädd Tjörndräkten. Maud kunde berätta en del om Tjörn i allmänhet men mer specifikt om Björholmen och dess invånare. Nu var det sommartid och därför dominerades befolkningen av turister medan de fastboende är runt 200 personer.

Resan gick sedan vidare till Pilane, Pilane är ett naturområde som bl.a. har många gravfält.
Pilane beskrivs lite kort enligt nedan i sitt informationsblad:
Runt gravfältet arrangeras sedan 2007 en skulpturutställning med verk av ledande konstnärer från världens alla hörn. Nya konstverk varje sommar. Skulptur i Pilane är ett privat, oberoende och icke kommersiellt initiativ som drivs av Pilane Heritage Museum i samverkan med Riksantikvarieämbetet och Västra Götalandsregionens kulturnämnd.
Pilane
Vi hade en guide som lotsade oss runt i området som var relativt stort.
Pilane hus Pilane 3

 

Här är några exempel på vad som ställdes ut.

 

 

 

Efter Pilane gick resan vidare till Klädesholmen där lunch intogs på restaurang Kylen.
sillbord Restaurant Kylen

Restaurangen ligger i verkligt maritim miljö.
Det serverades ett rikligt sillbord.

 

 

Vi besökte därefter Sillebua. Klädesholmens Museum ”Sillebua” är inrymt i en gammal konservfabrik i den äldsta delen av Klädesholmen. Museet visar Klädesholmens historia och utveckling med tonvikt på fisk- och sillberedning (ca 1860 – 1960).

Sillebua 1 Sillebua 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi hade två guider inne i museet som berättade om livet på Klädesholmen, som i gamla tider helt dominerades av fisket, och hur beredning och förpackning av sill utvecklades genom åren.

Därefter gick resan hemåt med en kort avbrott för kaffe på rastplatsen vid Ödsmålsbron.