Bygdeträff 2010-11-25

Bygdeträff 2010-11-25

(Texten är från ett tidningsurklipp)

Boken ”Bilder från vår bygd”

Söndag den 25 november var det öppet hus i Rösebolokalen i Frändefors. Boken ”Bilder från vår bygd” var klar till försäljning. Ett hundratal besökare kom för att se och köpa boken.

Föreningen ”Vår bygd 1891” har arbetat hårt med att sammanställa drygt 700 bilder i den nya boken. Det är ett bildsvep över sydvästra Frändefors. Alla bilder är i svart/vitt med förklarande text. Bildsvepet sträcker sig från början av 1900-talet till nutid. Det är en intressant bok som föreningen lyckats väl med. Arne Hallsten kan ge information om var boken finns att köpa.

– Föreningen ”Vår bygd 1891” träffas igen efter nyår, berättar Arne Hallsten.
Vad de då skall ta itu med är ännu lite oklart men något om hembygden blir det. Kanske blir det fortsättning på det påbörjade projektet om att kartlägga ”naturnamn”. Ett naturnamn kan vara ett litet område inom en gård till exempel en damm, en äng eller en skogsdunge.

Margareta Larsson (tidningsreporter)