Bygdevandring Hästefjorden 2005-05-01

Bygdevandring på Hästefjord 2005-05-01.

En talrik skara hade samlats 1 maj när föreningen Vår Bygd 1891 hade sin sedvanliga bygdevandring. Det var nittonde året i rad som det anordnades vandring 1 maj.

Det berättades om sjön Hästefjordens sjösänkning åren 1864-68, då över 2 000 hektar mark blev odlingsbar.

Från mitten av 1800-talet var det en mycket stor folkökning i Frändefors och år 1862 bodde här 5 700 personer. Det var Dalslands folkrikaste socken fram till 1910, då Åmål gick förbi Frändefors.

Det var flera år av dåliga skördar och folk hade svårt att få tag på tillräckligt med mat. Det var mycket svåra nödår och folk höll på att svälta ihjäl. Många emigrerade till Amerika. Tanken på att sänka sjön som då täckte stora delar av socknen, var på många ställen en grund sjö, hade funnits länge och i början av 1860-talet blev detta genomfört. På den tiden var detta ett jätteprojekt, det fanns ju inga maskiner då utan allt arbete utfördes för hand. En stor kanal hade grävts och sprängts för att bli av med vattnet. Det var säkerligen en stort ögonblick när Futtens kanal stod färdig och vattnet forsade fram, samtidigt som sjön blev allt mindre. Många var nog emot den här sänkningen och var rädda om fisket och betesmarker med vatten till djuren. De såg nog med förskräckelse hur vattnet i sjön försvann och kilometervis med svart dyig sjöbotten blev synlig. Men andra tänkte nog på att här skulle bli bra åkermark, som gav goda skördar och så blev det många arbetstillfällen.

På gården Hästefjord byggdes ett stort bostadshus, statarbyggnader för förvaltare och arbetsfolk samt en stor koladugård. Det har berättats att här förekom stora fester och baler med mycket förnämt folk. Marken sjönk emellertid mycket mera än beräknat, så efter ett tiotal år började marken bli vattensjuk och det krävdes invallning för att utestänga vattnet. Stora pumpar som drevs med ångmaskin installerades, men inte heller detta hjälpte i längden, utan sjön återtog alltmer och på det mesta av sjöbotten växte enbart gräs för bete och djurfoder.

Efter ett halvt sekel köptes Hästefjord av Carl-Axel Topp och efter invallning blev här åter bördig jordbruksmark.

Vandringen gick söderut utefter skjutbanan, som upplåtits utan ersättning till Frändefors Skyttegille som bildades år 1905. Väl framme vid sjöstranden var det en betagande vacker utsikt över sjön med sina öar denna vackra försommardag. Kaffekorgarna togs fram och alla njöt samtidigt av sol och sjöutsikt. På väg tillbaka besågs husgrunden efter en statarbyggnad som tidigare funnits här. Den låg mitt i lövskogsdungen som nästan var heltäckt med vitsippor. En stolpe med skylt sattes upp. Ett nedlagt stenbrott låg alldeles intill som påminde om en tid då sten användes till hus och brobyggen. Framme vid utgångspunkten skildes alla åt efter en solig promenad, kanske med lite funderingar om hur det kunde sett ut här för omkring 150 år sedan.

Arne Hallsten