Bygdevandring om naturnamn Kopperud 2010-08-29

Bygdevandring 29 augusti 2010 i Kopperud

Vi jobbar med och antecknar gamla naturnamn, det är namn på olika platser i naturen såsom åkrar, gärden, vägar m.m.

Förr var ju varje gärde omgärdat med stängsel och i många fall också diken. Det berättades om namn på olika gärden, såsom Änga, Lôn (Lunden), Noljalet (Nordgärdet), Söpina, Hea, Hultet, Myra, Brolöcka, Framajalet m.m. Vägar hade också olika namn Rena (vanlig bruksväg), Lussevägen, Hästhagsvägen, Lognevägen. Den sistnämnda vägen var utfartsväg från gårdarna i Kopperud ned till Uddevallavägen i Binäs. Namn på platser utefter vägen var Stommegrinna, Tôrpebolet (mjölkbord vid Torpet), Tôrpelia, Sannhôlera, Klinkelia, Slätteberga, Lognebacken.

Efter fikastund berättades om hur gårdens byggnader såg ut på 1930-talet. Ladugårdsbyggnaden bestod av fähus för korna, fähuslada, loge, mellanlada, loge, stallada och stall. Bakom ladugården fanns plats för tröskverks-vandring och torvströbergen där det torkades torv som sedan revs till torvströ att användas i ladugården.

Föreningen ville med denna vandring påminna om naturnamn och vill ha hjälp att finna de gamla namnen så att de bevaras för framtiden. De kommer att skrivas på gammal dialekt med förklaring om ursprunget och sedan markeras på karta.

Arne Hallsten