Bygdevandring Rotenäs 2002

Bygdevandring i Rotenäs 2002-05-01 

Den 1 maj hade föreningen Vår Bygd 1891 sedvanlig bygdevandring som utgick från Lönnebergshage. Ett 25-tal personer mötte upp i det lite regniga vädret. Första platsen var vid skomakare Olséns hus där det före 1918 var småskola. Tvärs över landsvägen ligger f.d. Rotenäs skola som byggdes 1918 men upphörde på 1950-talet. Det berättades från elever som gått i skolan att när någon passerade på landsvägen skull e pojkarna ta av mössan och hälsa och flickorna skulle niga. Trafiken var inte så livlig på den tiden, det var någon som körde till kvarnen eller till handelsboden. På platsen vi stod var ofta tältbio på 1940-och 50-talen, några påminde om filmer som visats där såsom Flygmalajen, Landstormens lilla Lotta och Åsa-Nisse m.fl.

Nästa stopp var vid Bockesten, ett stort stenblock med fyra uppresta stenar, en i varje väderstreck. Kanske kan det vara en gammal gränssten? Ingen vet.

Framme vid Hättetorpet sattes upp en stolpe med skylt. I den backstuga som stått här bodde 1891 Anders Larsson med hustru Brita och sonen Anders Magnus. Det har berättats att Anders Magnus varje lördag hämtade post i Vänersborg som han delade ut i bygden. Han var alltid välkommen i stugorna, särskilt när det kom amerikabrev.

Vi passerade sedan platsen där Trombäljen och Torsbo hade sina gamla kvarnar, en på var sida om älven. På grund av högt vattenstånd inlöste Trombäljens strandägare fallet och det bortsprängdes 1891. Den siste mjölnaren Sven Arvidsson som också var snickare, bodde kvar på platsen men de flesta av barnen emigrerade till Amerika.

Vandringen gick vidare till Kulten. Vädret hade blivit bättre och vi kunde skönja solen, nu kom kaffekorgarna fram och gissa om det smakade bra. Den siste som bodde i backstugan som stått här var Olof Johansson som dog 1922. Här låg på 1950-talet en dansbana med överbyggd scen, många av deltagarna hade varit här i unga år. Det var då en samlingsplats för den tidens ungdom som samlades för sommarfester, teater och dans. I dag finns här en villa med välskött tomt.

Efter kafferasten besågs Rotenäs kvarn och såg. Jordägarna i Rotenäs hade på 1880-talet köpt mark av Kock på Hästefjord och uppfört en ny kvarn och såg längre ned i älven. Här blev betydligt större fallhöjd. Både kvarn och såg drevs i många år med framgång men av olika orsaker nedlades de på 1960-talet. Av sågen finns bara grundstenar och några stora remskivor och axlar kvar. Kvarnbyggnaden står fortfarande kvar men har börjat förfalla. En turbin är igång som alstrar elektrisk ström.

På hemvägen visade Dennis Johansson hur man idag med en elektrisk motorsåg sågar bräder för husbehov.

Efter nästan fyra timmars sakta promenad i naturen bland ruiner, vitsippsbackar och björkar som börjar grönska, återvände vi åtskilliga minnen rikare.

Arne Hallsten