Bygdevandring Skarbo 2012-05-01

I strålande majssol började vandringen vid platsen för gamla dansbanan i Skarbo. Dansbanan drevs under åren 1916 till 1928 av Frändefors Ungdomsförening. Första platsen var där Verner Svensson en gång varit ägare. Innan han övertog gården 1942, hade han och en broder inköpt ett tröskverk och med en gammal omgjord bilmotor som drivkälla kört omkring i bygden och tröskat åt lantbrukarna. Några av syskonen hade sökt få efternamnet Månserud som var ett torp på gården, men det namnet var upptaget så det blev istället Månsby.

På nästa plats hade Artur på Änga bott han omkom 1962 efter att ha blivit stångad av en tjur. Enligt en räkenskapsbok år 1913 såddes bl.a. 200 kg.höstvete, 180 kg. råg, 620 kg. havre, och 5 kg. rotfruktsfrö. Skörden blev 2.350 kg. höstvete, 2.400 kg. råg, 6.400 kg. havre och 325 hl. rotfrukter. En farbror till honom som hette Lars Magnus startade efter en USA-vistelse 1898 en handelsbod vid” Mossen” i Skarbo. En faster Kajsa hade tagit namnet Skarbo. Bostadshuset brann ned på 1967, en tydlig husgrund påminner om var huset stått. Några tomter har avstyckats från dessa två gårdar och marken tillhör Grunsbo.

Vid Anders Persegårn var bara husgrunden kvar med blommande påsk-och pingstliljor.De sista som bodde här var Anders Persson och Margareta Hansdotter, sedan barnen flyttat hemifrån. På denna röjda och vackra plats togs kaffekorgarna fram och alla njöt i solen denna varma vårdag, Härifrån kunde man drömma tillbaka i tiden då det fanns en stor sjö något hundra meter bort, före sjösänkningen 1868 .

Efter kaffepausen passerade vi den gamla landsvägen från Frändefors till Uddevalla, som gick här innan sjösänkningen. Tänk om man hade en bild av de som passerade här förbi för 150 år sedan, hästar med primitiva kärror,ridande och allra mest gående bärande på tunga bördor.

På nästa plats ett tidigare torp bodde då August Dahlberg med hustru Lotta. Rester efter husgrund, ladugårdsgrund och en gedigen stenkällare påminner om bebyggelse. I början av 1920-talet inköptes sjösänkningsmark vid nya landsvägen och där uppfördes nya byggnader. Barnen Selma och Artur övertog denna. Artur var uppfinningsrik, han tillverkade vindmotor för att få elström, mjölkflaskorna vevades upp på mjölkbordet. Vid skörd satt han på självbindaren och styrde därifrån traktorn, blev det regn vid traktorarbete fällde han upp ett paraply.

Nära intill låg Maja-Stinas backstuga, en liten kulle med stolpe och skylt påminner om platsen. Det har talats om Maja-Stinelyckan som var en liten plätt att odla på. Hela platsen är beväxt med granskog.

Under vandringen har några använt GPS för utmärkning av betydelsefulla platser, koordinaterna förs sedan via dator över på karta. Med hjälp av GPS är det sedan lätt att hitta tillbaka.

Arne Hallsten