Bygdevandring Trombäljen 2006-05-01

Bygdevandring i Trombäljen 2006-05-01

Föreningen Vår Bygd 1891 hade sin första bygdevandring för året den 1 maj. 2006.

Samling skedde vid f.d. Karl Karlsons i Binäs. Det berättades om snickaren Karl som köpte den lilla gården 1943. Han gifte sig senare med Elsa Krantz och startade byggfirma med flera anställda från bygden, han byggde också snickerifabrik och såg för sin rörelse. I dag är sonen Lars och Marita Krantz ägare till fastigheten.

Närmaste granne var en annan snickare Arthur Wilhelmsson som hade byggt hus redan 1935. Hans hustru Karin bor fortfartande kvar i huset.

Nästa plats vi kom till var Villiam Karlssons. Med familj kom han hit 1956 och köpte det lilla stället med en stuga som hade ett rum och kök. Familjen växte och det blev trångt i stugan, så en ny villa byggdes i början av 1960-talet. I det äldre huset hade sista tiden bott en äldre kvinna som hette Sofia som dog 1954. Stället kallades tidigare för Laspjälla men fick senare namnet Sofiero, efter Sofia som bodde där. Sofia hjälpte sjuka genom att koppa. Till det användes en s.k. koppsnäppare försedd med flera små knivar som var fjäderbelastade. Genom att hålla denna mot det onda stället på kroppen och lossa en spärrhake slog knivarna blixtsnabbt hål i huden och blod sögs ut. På detta sätt skulle det onda komma ut och det bildades nytt friskt blod.

Vi passerade ruinen efter Donke-Kajsas stuga när vandringen gick vidare ned mot Bodane-älven. Rester efter en hällkista besågs innan deltagarna satte sig till rätta nere vid strandkanten. Platsen heter Bäljen och är en utvidgning av älven som så här års förvandlats till en sjö.

Här togs kaffekorgarna fram och man njöt av sjöutsikten och i vattnet framför oss var det full aktivitet av grodorna.

Efter en stund kom vi till Bruket som förr var två stora gårdar, det var Anders Johans och Lars-Johans efter namnet på ägarna. Den förstnämnda var en gammal släktgård sedan tidigt 1700-tal fram till år 1965.

Den andra gården drevs av Lars Johan och hans tre systrar, alla ogifta. Lars Johan var positiv till det mesta, när andra klagade över höga skatter så betalade han gärna en rejäl skatt och sade: ”de vet allt vem som sköter sej”. När det byggdes ny ladugård 1931 tyckte han att den skulle vara ”mycket lång, ganska hög och tämligen bred”. På båda gårdarna finns gamla tvåvånings Dalslandsstugor, byggda omkring 1850. De är avstyckade från åkermarken och i den ena bor makarna Mona och Claes Flogård medan den andra ägs av deras son Anders Flogård. Marken till båda gårdarna är idag sammanslagna med Laxfisket.

Strax kom vi fram till Laxevägen som är gemensam utfartsväg från Bruket, Laxfisket och Tropperud. Vägen byggdes på initiativ av Edvard Andersson i Laxfisket och byggdes så att säga med handkraft. Ett stort och slitsamt jobb på den tiden.

Ytterligare en husruin passerades där ingen bott sedan 1891. Ättlingar från USA har besökt platsen.

Sista stoppet gjordes vid Binäs posthus som invändigt är helt intakt med sina postfack ett för varje gård. Förr innan postbilen körde fram till gårdarna hämtades posten här och en del av posthuset var förr väntrum när landsvägen trafikerades av bussar.

Arne Hallsten