Cirkelträffar 2013

Cirkelstart i Rösebolokalen 2013-01-15

Närvarande: Arne, Ragnhild, Hans, Åke, Sylvia, Jan.

Välkomna till årets första cirkelträff med ny energi och nya tag. Anteckningar från föregående träff lästes igenom och godkändes.

Aktuellt från bygden. Gården Brotorp har sålts till Bengt Andersson, Knutsön.

Erik Eriksson, Flo f.d. Hästhagen i Rösebo har avlidit på nyårsdagen.

Christer Johansson från Öna nr. 6, har köpt Öna nr. 12 (Byggnader och tomt).

Ny ägare på Önäs är Rolf Inge Andersson

Hänt sedan förra gången. Kursen om historiska kartor 5 dec. ansågs lyckad med 20 intresserade deltagare.

Sålda böcker 2012: Första 2 st. andra 7 st. tredje 5 st. CD-skiva 5 st. Totalt sålda är resp. böcker: 638, 516, 317.

Medlemsantalet är c:a 170 st., några resterar medlemsavgift för 2012.

Inbjudan till Hembygdsbokens Dag i Mellerud 2 feb. Vi kanske skall deltaga ?

Gerd Hallsten har kollat in några objekt i Tjärtakan som skall utmärkas med GPS.

Verksamhet 2013. Årsmöte söndag 10 mars. Bygdevandringar 1 maj och söndag 25 aug. Bussresa lördag 10 aug. Höstträff söndag 3 nov.

Föreningen är i år 25 år, skall vi göra något med detta ?

Underhållning till årsmötet: Arne kollar med dotter till Västgöta-Bengtsson eller Stefan Bergendahl.

Vi planerar också några GPS-vandringar

Arne fortsätter jobba med Naturnamn och tillsammans med Kerstin J. att identifiera foton från Media-Copy.

Hans sköter Hemsidan och Jan håller i kursen Historiska kartor-

Övrigt. Vi funderar vidare på vad vi kan redovisa på årsmötet, var.vi skall ha bygdevandringar och fortsättning med GPS (koordinater).

Vi behöver inköpa ny skrivare då den gamla spiller färg, Arne kollar och vi tar beslut på nästa styrelsemöte. Tack för ikväll vi träffas igen om 2 veckor. AH

Arne Hallsten

Godkännes:

Cirkelträff i Rösebolokalen 2013-02-26

Närvarande: Arne, Ragnhild, Hans, Åke, Gun, Sylvia, Jan, Kerstin.

Välkomna
Anteckningar från föregående träff lästes igenom och godkändes

Aktuellt från bygden. Fina vinterdagar med uppehållsväder och några minusgrader.

Arne har deltagit i Frändeforsprat och fått med en del material från Vår Bygds område.

Hänt sedan förra gången. Till kursen Historiska kartor den 13 feb. kom 18 deltagare. Kerstin J. och Arne är nu klara med sortering och skrivit in namn på första sändningen med nära 800 foton från Media-Copy. Kerstin J. har åtagit sig att lägga in dessa på resp. hemman. Arne har jobbat med naturnamn och haft kontakt med Lennart Jansson, Lars-Eric Frendéus, Pettersson i Laxfisket och Rune Slätt. Hans har jobbat med Hemsidan.

Årsmötet: Ekonomisk rapport hade framtagits som visade ett minusresultat på 1.052:- år för 2012.

Dagordning med traditionellt innehåll tas fram och läggs ut på borden.

Anmälningslista till bussresan, som i år går till Bohuslän, skickas runt.

Valberedningen Bertil Tangegård och Gerd Hallsten skall kontaktas.

Kassabok har lämnats till revisorerna för granskning.

Vi skall försöka ordna information och bilder med dator och storbild.

Övrigt. Bygdeband diskuterades men bordlades tills vidare i avvaktan på avtal med SHF.

Inlämning av material till Föreningsarkivet diskuterades, Hans tar kontakt.

Ny sändning av bilder och dokument samlas ihop för inlämning till Media-Copy, senast efter att årsmötet hållits.

På dator visades tänkt information på årsmötet och ett avsnitt med text och bilder om bygdespelmän från sydvästra Frändefors.

Arne lovade gå igenom bilder från Öna och ta bort de som är helt otydliga.

Tack för ikväll, vi träffas en extra gång på onsdag 6 mars kl.18.00, för att kolla dator med storbild och titta igenom de senaste bilderna från Media-Copy.

Arne Hallsten

———————————————————————————————-

Cirkelträff i Rösebolokalen 2013-03-06

Närvarande: Arne, Ragnhild, Hans, Åke, Gun, Sylvia, Jan, Bengt, Anita, och från valberedningen Bertil och Gerd H.

Välkomna! Vi satte upp filmduk på väggen och kollade för att visa storbild på årsmötet. Det såg ut att fungera bra.

Bildvisning fortsatte med många gamla och fina bilder från Skarholm.

Uppehåll gjordes för att diskutera uppläggning av årsmötet. Dagordningen gicks igenom och vi tror på snabba förhandlingar. Vi beräknar 80 personer och tror att vi får lotterivinster som vanligt + inköpta blommor. Ragnhild och Arne gör nödvändiga inköp och på söndag kl. 11.30 samlas vi för iordningsställande.

När folk börjar komma startas bildvisning med blandade bilder som visas kontinuerligt. Efter välkomsthälsning informerar Hans på dator om vår pågående verksamhet. Därefter följer årsmötesförhandlingarna och sedan börjar Stefan Bergendahl sitt kåseri med avbrott för kaffeservering. Dagen avslutas med lotteridragning.

Flera hade med bilder för scanning hos Media-Copy och på tisdag den 12 mars bör vi göra klart dessa för inlämning. Tack för ikväll, vi ses igen på söndag.

Arne Hallsten

—————————————————————————————————————–

Cirkelträff i Rösebolokalen 2013-03-12

Närvarande: Arne, Ragnhild, Åke, Gun, Sylvia, Jan, Kerstin.

Välkomna. Anteckningar från föregående träff lästes igenom och godkändes

Aktuellt från bygden.
Fina vinterdagar med uppehållsväder men ovanligt kallt uppåt 20 minusgrader.

Hänt sedan förra gången.
Flera har lämnat fotografier och olika handlingar för inlämning till digitalisering.

Årsmötet: Diskuterades vad som var bra och vad som kunde bli bättre.
– Datorvisningen på storbild ansågs lyckad, kanske kunde bilderna köras lite saktare.
– Informationen i samband med förhandlingarna tror vi var mycket positiv.
– Förberedelser före. Lite knappt om tid, nästa gång bör vi samlas kl. 11.30.
– Kaffeserveringen fungerade bra.
– Lotteriet hade många skänkta vinster, men det såldes mindre antal lotter, kanske skulle det vara någon större vinst som lockade.
– Publiken uppfattade vi som ganska nöjda.
– Högtalaren fungerade inte så bra, detta måste vi hjälpas åt att kolla ordentligt till nästa gång.

Övrigt.
Resten av kvällen ägnades åt att sortera lådor med inkomna foton och handlingar.
Snarast skall detta material lämnas för scanning till Media-Copy.
Vi skall också lämna in en del av föreningens material för förvaring hos Föreningsarkivet i Vänersborg.

Tack för ikväll, vi träffas igen om två veckor.

Arne Hallsten

———————————————————————————————–

Cirkelträff 2013-03-26

Närvarande: Arne, Ragnhild, Åke, Gun, Sylvia, Jan, Kerstin, Hans, Bengt.

Välkomna. Anteckningar från föregående träff lästes igenom och godkändes

Aktuellt från bygden.
Frändefors Hembygdsförening har haft årsmöte i Rösebolokalen.

På Trombäljen nr. 40, Moane har de nya ägarna byggt ett nytt bostadshus.

Bo Althoff på Trombäljen nr. 29, Näset har satt upp två kåtor utanför tomten.

Binäs nr. 33, Ottossons har fått hyresgäster.

Hänt sen förra gången.
Hans och Arne har lämnat in skannat material och gamla Vår Bygds handlingar till Föreningsarkivet i Vänersborg. Samtidigt lämnades flera lådor bilder och handlingar till Media-Copy för digitalisering.

Arne har kollat och överlämnat anteckningar från GPS-vandringar till Hans, för införande på Hemsidan

Elisabeth Tobin med kusin har varit på besök och vi har åkt runt i Kopperud, Skörbo, Rotenäs, Laxfisket och Binäs och en del kollat om deras anfäder.

Övrigt.
Bygdevandring 1 maj i Skörbo. Malin Larsson eller Barbro Östholm kontaktas och Åke Persson har lovat hjälpa till för att kolla platser som vi skall besöka.

Bygdeband diskuterades. Kerstin Johansson fortsätter lägga in Media-Copys bilder. Vad blir nästa steg? Kan vi finna någon mer som har möjlighet att hjälpa till med detta? Det är ju jättemycket material som kommer tillbaka digitaliserat från Media-Copy. Vi beslutade att datagruppen har en extra träff den 3 april kl. 10, för att diskutera och komma med förslag.

Efteråt hölls ett styrelsemöte för olika poster i styrelsen.

Tack för ikväll, vi träffas igen om två veckor.

Arne Hallsten

—————————————————————————————————–

Cirkelträff 2013-04-09

Närvarande: Arne, Ragnhild, Åke, Gun, Jan, Kerstin, Hans, Bengt.

Välkomna Anteckningar från föregående träff lästes igenom och godkändes

Aktuellt från bygden.
En mycket tragisk drunkningsolycka har inträffat i vår grannsocken Lane-Ryr. Två kvinnor gick ut för att fiska på vårisen och omkom. De omkomnas män var bröder.

Rösebolokalen. Fastighetschef Gunnar Björklund har meddelat att kommunen kommer att sammankalla till ett offentligt möte i Rösebolokalen den 14 maj, för att diskutera lokalens framtid. Kommunen har ägt lokalen sedan 1971 och vill nu avveckla sitt ägande. Förslaget från kommunen är att det bildas en bygdegårdsförening som övertager och driver lokalen. Vi vill därför uppmana alla från bygden som månar om vår lokal, att ställa upp på detta möte.

Hänt sen förra gången.
Gerd H. och Arne har besökt de gamla torpen västerut, Tjärtakan nr. 7, 8, 9 och 10  och med GPS antecknat koordinater på resp. platser.

Malin Larsson har vidtalats om bygdevandringen 1 maj och fått lov att parkera där.

Arne och Åke Persson har kollat platser för bygdevandring 1 maj i Skörbo, med GPS antecknades samtidigt koordinater på besökta platser.

Elisabeth Tobin fortsätter sin släktforskning och har sänt många namn i Rotenäs från tidigt 1800-tal.

Dick Amundsen har på dator beställt CD-skiva med boken Vår Bygd 1891-1991 och Arne har levererat den. Vi har bara två skivor kvar så vi tar fram 10 nya till försäljning.

Datagruppen hade möte 3 april med mycket diskussioner om det fortsätta arbetet med alla digitaliserade bilder. Kerstin J. lägger in tidigare kollade bilder med bildtext i Bygdeband.

Övrigt.
Bygdeband diskuterades. Kerstin J. fortsätter med sitt jobb. Arne skall börjar kolla in de nya bilderna och skriva in bildtext. Skall det inköpas ett program access för detta eller går det på annat sätt, vi hjälps åt att kolla olika alternativ. Vad blir nästa steg? Kan vi finna någon mer som har möjlighet att hjälpa till med detta? Det är ju jättemycket material som kommer tillbaka digitaliserat från Media-Copy.

Tack för ikväll, eftersom flera har förfall nästa gång, bestämde vi att träffas igen om en vecka. AH.

Arne Hallsten

Godkännes:

——————————————————

———————————————————————————————————–

Cirkelträff 2013-04-16

Närvarande: Arne, Ragnhild, Åke, Gun, Jan, Kerstin, Hans, Sylvia, Kerstin J.

Välkomna Anteckningar från föregående träff lästes igenom och godkändes

Aktuellt från bygden.
Rösebolokalen. Från kommunen har kommit följande diskussionsunderlag:

Finns det intresse att bilda Rösebo Bygdegårdsförening och därmed också ta över förvaltningsansvaret för Rösebo Bygdegård.

Är någon förening intresserad av att ta ansvar för Rösebolokalen.

Om Rösebo Bygdegårdsförening bildas – vilken form av avtal kan i så fall gälla mellan föreningen och kommunen som fastighetsägare.

Utvecklingsmöjligheter för Rösebolokalen.

Christer Johansson med sambo Eva har köpt och flyttat in på Öna nr. 12. Hyresgäster på Tjärtakan nr. 31.

Hänt sen förra gången.
Efter genomgång av medlemsregistret har kassören skickat bankgiroblanket och medlemskort till resterande medlemmar.

Digitaliserade bilder.
Kerstin J. och Göran Hallsten var med för att diskutera hur vi skall göra på bästa sätt, när vi skriver in bildtext till bilderna. Det blev mycket diskussion om detta och resultatet blev att vi använder oss av programmet Excell. Därifrån överförs bilder med bildtext till Bygdeband. Bygdeband kommer om några månader att bli tillgängligt för alla.

Övrigt.
Kerstin J. fortsätter att lägga in bilder med bildtext i Bygdeband från första sändningen digitaliserade bilder. Arne börjar att kolla bilder från andra sändningen digitaliserade bilder från Öna och skriva bildtext. Hans gör på samma sätt med bilder från Skarbo. Det blir ett svårt arbete att känna igen de olika personer som finns på bilderna, men vi får hjälpas åt och kanske kontakta personer som möjligen kan hjälpa oss.

Arne berättade lite om planeringen för årets bussresa den 10 aug. och påminde om bygdevandringen 1 maj i Skörbo.

Tack för ikväll, vi att träffas nästa gång den 7 maj. AH.

———————————————————————-

Cirkelträff 2013-05-07

Närvarande: Arne, Ragnhild, Åke, Gun, Jan, Kerstin, Hans, Sylvia.

Välkomna
Anteckningar från föregående träff lästes igenom och godkändes

Aktuellt i bygden
Lagfart Nolgårn, Binäs nr. 4, köpare Björn Högberg från Skarbo nr.15, 1.200.000:-.

Diskuterade och förundrades över nedskräpning utefter vägar och avfarter.

Vårbruk igång på allvar och flera har hört göken. IKÉA öppnar i morgon Sveriges största IKÉA-affär utanför Uddevalla.

Hänt sen förra gången
Bygdevandringen i Skörbo samlade 55 deltagare och ansågs lyckad, (se vår hemsida). Tre nya medlemmar inskrevs.

De flesta resterande medlemmar har betalat efter bankgiroutskick.

Kerstin J. jobbar med Bygdeband, Arne med bildtexter, Hans med Hemsidan

Övrigt
Kursen historiska kartor, sista träffen i Rösebolokalen 29 maj, efteråt naturvandring med karta.

Diskuterades bygdevandringen i Rotenäs 25 aug. Arne kontaktar Bengt Eriksson för upplägg.

Vi diskuterade också fortsatt GPS-utmärkning på intressanta och svårupptäckta platser. Vi hjälps åt och tar hjälp av någon från varje hemman att utföra detta arbete.

Bussresan 10 augusti har 37 anmälda och är under planering den närmaste tiden.

Efter kvällens fikarast tittade vi på inskannade bilder från Media-copy och försökte identifiera personerna på dessa gamla bilder, vilket visar sig vara en svår uppgift.

Avslut
Kvällen blev sen och vi bestämde oss för sommaruppehåll, men träffas den 28 maj för cirkelavslut på Gustavsberg i Uddevalla. Cirkelstart i höst 20 aug. Ha en skön sommar, AH

Arne Hallsten

Godkännes:

——————————————————

————————————————

—————————————————————————————————–

Cirkelträff i Rösebolokalen 2013-08-27

Närvarande: Arne, Ragnhild, Åke, Gun, Jan, Kerstin, Hans, Sylvia, Kerstin J.

Välkomna Anteckningar från föregående träff lästes igenom och godkändes

Aktuellt från bygden
Ladugården på Högdal som låg ända ut i vägbanan har avkortats så att det nu är fri sikt, en bra åtgärd.

Anders Anderssons (Bokhållarens) gravsten som borttagits, har ersatts med en ny. Bra gjort av kyrkans personal.

Gården Änga (Binäs nr.2) med gårdshandel är till salu.

Hänt sen förra gången
Fred Olsson vars mor är från Skarbo nr.7, har haft besök av släktingar från USA. Han köpte några böcker till dem och har lovat skriva lite om besöket.

Rune Larsson med fru från Dissingtakan har varit hos Arne och kollat på gamla fotografier tagna av Eddy Karlsson, Öna.

En Bill Larsson från Connecticut i USA, har via E-mail hört av sig angående sina rötter från Binäs nr.14. Hans kusin Linda hade tidigare i år besökt Binäs och då träffat Camilla på Granhöjd som visat platsen där de har sina rötter. Arne har skickat några uppgifter till Bill.

Bussresan med Resemakarn den 10 aug. gick till Bohuslän med 43 personer. Vi besökte Fiskebäckskil, Lysekil, Röe Gård, Nordens Ark, Kustcharken och Lyckans Stenugnsbageri. Trots lite regn blev det en lyckad dag.

Bygdevandringen i Rotenäs samlade 36 personer och genomfördes i det allra vackraste sensommarväder.

Bygdeband
Kerstin J. berättade om jobbet med att lägga in namn på personer från första boken. Ett mycket omfattande arbete, men det kommer att vara till god hjälp framöver, då namnen återkommer i kommande fotografier.

Diskuterade vad vi skall prioritera och vi skall i första hand kolla igenom den första sändningen från Media-Copy. Vi behöver också flera personer som kan jobba med dator.

Övrigt
Det är en hel del jobb kvar med naturnamn, men vi har ambitionen att försöka få färdigt före årsskiftet. Lite återstår på Sundsholm och Tjärtakan, men Arne vill ha hjälp av Kerstin och Jan med Hästefjord, Rösebo och Öna.

Jan kollar om den gamla vägen och bron över Futtenkanalen. Bengt Erikson kontaktas ang. gamla vägar i Rotenäs.

Arne skall sammanställa de GPS som tagits fram sista tiden samt skrivning om bygdevandringen och maila detta till Hans för Hemsidan.

Tack för ikväll, vi träffas åter om två veckor. AH

——————————————————————

Cirkelträff 2013-09-10

Närvarande: Arne, Ragnhild, Gun, Kerstin, Hans, Sylvia, Bengt.

Välkomna Anteckningar från föregående träff lästes igenom och godkändes

Aktuellt från bygden. En fin höst med tidernas skördeväder.

Skolstart i Rösebo skola även i år.

Lokalkommittén för Rösebolokalen hade möte i går kväll, vet inget om resultatet.

Hänt sen förra gången. Arne hade talat med Bengt angående gamla vägar i Rotenäs.

Naturnamn. Vi tittade på framtaget förslag i datorn om inledning av Naturnamn. Efter diskussion beslutades att Arne skriver ut förslaget till nästa gång och var och en kollar och tycker till om detsamma. Det diskuterades också om gamla vägar och stigar, som skrivits i slutet av varje hemman. Vi var överens om att detta inte passar så bra i Naturnamn, utan bör kanske dokumenteras på annat vis.

GPS. Hans visade på datorn hur GPS lagts in under ”Kartor”, på vår Hemsida och vi och var överens om att detta var bra.

Media-Copy. Vi tittade på skannade dokument och diskuterade hur vi skall göra med dessa. De finns nu hemmansvis i datorn. En stor mängd dokument tillkommer senare, så vi gör ingen vidare åtgärd nu.

Hemsidan. Vi tittade en del på Hemsidan och bestämde också att lägga in häftet med Gränsvandring, som gjordes för några år sedan.

Övrigt: Arne fortsätter med Naturnamn, Hans jobbar med Hemsidan, Kerstin J. jobbar med bilder och Jan och Kerstin kollar Naturnamn på Rösebo, Hästefjord och Öna.

Tack för ikväll, vi träffas åter om två veckor. AH.

———————————————————————————————–

Cirkelträff i Rösebolokalen 2013-09-24

Närvarande: Arne, Ragnhild, Gun, Kerstin, Jan, Hans, Sylvia, Åke.

Välkomna Anteckningar från föregående träff lästes igenom och godkändes

Aktuellt från bygden. Binäs Gårdshandel är fortfarande till salu. Älg påkörd nära Rösebo skola, inga personskador. Hans hade fotograferat fem älgar som varit på besök i hans trädgård.

Hänt sen förra gången. Kerstin och Arne har kollat igenom naturnamn på Öna, Rösebo och Hästefjord.

Arne har jobbat med Naturnamn. Jan har sänt GPS-angivelser från Rotenäs till Hans. Utskrivna bildtexter från Media-Copy 2013, överlämnades till Kerstin och Jan för komplettering.

Naturnamn. Förslag till inledning i skriften naturnamn delades ut för koll och ändringar. Gamla vägar och stigar diskuterades återigen. Vi skall kolla på gamla kartor, där många vägar finns med.

Höstträffen diskuterades, kanske skall vi visa bilder på dator som vi gjorde på årsmötet. Margareta Söderström skall berätta om sin far Västgöta-Bengtsson.

GPS. Vi kollade på datorn hur vi skall göra med utmärkning och beskrivning av de GPS-angivelser vi har.

Övrigt. På datorn visades hur man via Hemsidan på Bygdeband söker efter personer och bilder. Idag finns inlagda på Bygdeband: 623 platser, 752 personer, 626 bilder och 21 dokument.

Vi tittade också på ”Presentation av föreningen” och var överens om att den borde förnyas och kompletteras. AH

————————————————————————————-

Cirkelträff i Rösebolokalen 2013-10-08

Närvarande: Arne, Ragnhild, Gun, Kerstin, Jan, Hans, Sylvia

Välkomna Anteckningar från föregående träff lästes igenom och godkändes

Aktuellt från bygden. Vandringsleden (Ragnars stig), håller på att rustas upp med hjälp av EU-bidrag och Skogsstyrelsen.

Ett vildsvin, en stor galt, har skjutits i närheten av Sikerud.

Hänt sen förra gången.  Arne hade tagit fram förslag till inbjudan till årets höstträff som skall skickas ut till alla medlemmar, detta godkändes i stort sett. Vi skall visa inskannade bilder och informera om Naturnamn. Inbjudan läggs också ut på Hemsidan..

Naturnamn. Vi diskuterade återigen inledning av Naturnamn. Förslaget lästes igenom och korrigerades.

Förslag till omslagsbild på detta häfte bör vi ta fram ev. med någon bild eller karta.

Om vi också skall ha med gamla vägar och stigar i samma häfte, diskuterades igen utan att vi kom till något beslut. Hans visade 1891 års karta som finns digitalt och där finns många vägar och stigar medtagna. Funderingar återstår.

Övrigt. Vid Starkebo har Västtrafik ändrat namnet Rösebo till Rössebo. Vi bör kontakta Västtrafik ang. detta

Den presentation av föreningen som finns på Hemsidan bör förnyas och kompletteras. Vi funderar över detta till nästa gång.

Tidigare genomförda aktiviteter på Hemsidan borde kompletteras med bilder och beskrivning.

Hans och Jan funderade på om Tele2 kunde kompletteras med någon form av antenn för att få bättre mottagning, Hans undersöker.

Arne Hallsten

————————————————————————

Cirkelträff i Rösebolokalen 2013-10-22

Närvarande: Arne, Ragnhild, Gun, Kerstin, Jan, Sylvia,.

Välkomna Anteckningar från föregående träff lästes igenom och godkändes

Aktuellt från bygden. Det har kommit nya hyresgäster till Binäs nr. 22 (Hagen) och Binäs nr. 33. Anders Nordberg i Skarbo nr. 17 (Högdal) har flyttat och en yngre bror har kommit istället. 

Hänt sen förra gången. En Olof Norin har begärt att vi svarar på en enkät om hur det fungerar med inmatning i Bygdeband.
SHF vill att vi skriver ett nytt Bygdebandsavtal. Det tidigare avtalet var ju med förre ägaren till Bygdeband.
Vår datagrupp bör ha en träff och diskutera detta.
Hans Skarholm har köpt en router till Tele2 och vi hoppas nu att det skall gå bättre att komma in på internet.
Arne hade tagit fram ett enkelt register till de första Media-Copys bilder.

Höstträffen. Kallelse till höstträffen har med post skickats till samtliga medlemmar.
Vi skall annonsera i TTELA under Föreningsaktuellt och sätta upp någon affisch på Frändefors och i Ekebro och Sivikens bygdegårdar.
Det är svårt att veta hur många som kommer, vi beräknar 70 personer och handlar till 90.
Vi köper blommor till borden och Margareta och hoppas att vi får vinster till lotteriet.
Vi visar bilder från tidigare verksamheter och informerar om vad som är på gång.

Övrigt. Vi kollade bl.a. en del bilder på dator för visning på höstträffen.
I måndags hade kommittén för Rösebolokalen möte med Gunnar Björklund från kommunen och i morgon har kommittén möte i Rösebolokalen igen. Vi hoppas på positivt resultat.

AH