Cirkelträffar 2012

Cirkelträffar år 2012

Cirkelstart i Rösebolokalen 2012-01-17

Närvarande: Arne, Ragnhild, Gun, Hans Sven-Olof, Kerstin L. Bengt, Åke.

 Välkomna! Anteckningar från föregående  träff  lästes igenom och godkändes.

Aktuellt från bygden. Rotenäs nr., 3 Smekulten är sålt. Binäs nr. 4, Nolgårn är till salu.

Hänt sedan förra gången. Vi har fått en stor låda med gamla handlingar från främst Rotenäs av Bengt Erikssom som flyttat till Vänersborg.

Hans har tagit fram förslag på hemsida och har tillsammans med Kerstin J. gjort den första boken klar för att ta fram en DVD-skiva.

Eva-Lena har gjort förslag på etikett till DVD-skiva.

Arne har talat med Andreasson på Dalslands Hembygdsförbund ang.  medlemskap. Svar har inkommit och det kostar 15:- per medlem och år.

Årsmöte. Arne har tagit fram förslag på kallelse, verksamhetsplan för 2012 och verksamhetsberättelse för 2011. Efter en del ändringar godkändes förslaget, se bilaga.

En DVD-skiva med första boken skall vara klar till försäljning då, pris 100:-.

Inbjudan skickas som vanligt ut till alla medlemmar.

Övrigt.  Vi har fått en inbjudan från  Dalslands Hembygdsförbund om Hembygdsbokens Dag i Färgelanda den 4 feb.

Data- och GPS-gruppen (Jan, Hans, Kerstin J., Eva-Lena, Arne) samlas i Rösebolokalen i morgon kl. 18, för att diskutera och planera årets verksamhet.

Arne Hallsten                                               Godkännes:

——————————————————

————————————————-

Cirkelträff i Rösebolokalen 2012-01-31

Närvarande: Arne, Ragnhild, Gun, Hans Sven-Olof, Kerstin L. Bengt, Åke.

Välkomna! Anteckningar från föregående  träff  lästes igenom och godkändes.

Aktuellt från bygden. Tjärtakan nr. 31 är till salu.

En vit älg har skjutits i Rotenäs. Var detta nödvändigt?  Vita älgar är ju mycket sällsynta.

Hänt sedan förra gången. Datagruppen har haft träff, se bilaga.

Jan, Hans Kerstin J, och Eva-Lena och har tillsammans jobbat med föreningens hemsida. De har också tagit fram etikett med första boken, att klistra på DVD-skivan

Hans visade föreningenshemsida på datorn, den kan sedan kompletteras efter hand.

Han visade också GPS mätningar på karta.

Årsmöte. Förslag på kallelse gicks igenom på datorn och efter  justering är den nu klar för utskick, se bilaga. Gull-Maj Lindström berättar om sin bok ”Med ladugårdsluft i håret”.

En DVD-skiva med första boken skall vara klar till försäljning, pris 100:-.

Inbjudan skickas som vanligt ut till alla medlemmar under vecka 8.

Diskuterade något att visa på vägg, kanske gamla kartor, vi funderar till nästa gång.

Övrigt. På förslag av Jan beslutade vi att ordna en kurs för att lära handhavande av GPS.

Jan hade  också en fundering på att vi till hösten skall ordna en träff för intresserade att studera gamla kartor

Arne Hallsten                                               Godkännes:

——————————————————

————————————————-

Datagruppen                                                                               Bilaga

Bygdeband, GPS dataträff i Rösebolokalen 2012 -01-18

Närvarande. Kerstin Johansson, Eva-Lena Andersson, Hans Skarholm, Jan Larsson och delvis Arne Hallsten.

Jan hälsade välkommen och hade med sig ett antal punkter att diskutera.

Vi har ett förslag på hur omslaget och CD skivan om boken vår Bygd  1891-1991 kan se ut.

Vi hoppas att CD skivan skall vara klar till årsmötet.  Arbete som vi nu fortsätter med när det gäller Data-Bygdeband:

Eva-Lena: Skriver omslaget med info o Emigranter och Bilder från vår bygd och utreder om det går att skriva vattenfast. Skaffar 10 skivor.

Kerstin: skriver skivorna på samma sätt som i boken i samråd med Hasse.

Jan: Utreder om kommunen kan hjälpa oss till bättre styrka på datauppkopplingen. Router? 3? Telia? Fast uppkoppling?

Hans:  är beredd att starta upp hemsidan och skaffa domän efter beslut i styrelsen. Hans utbildar en grupp som skall kunna hantera hemsidan.(frivilliga . Kerstin, Eva-Lena, Jan) H har semester ca 15 febr till 15 mars.

Arne: Skickar info till Hans om styrelsens sammansättning. Hans som tar kort till hemsidan. Skickar styrelsens beslut om start av hemsidan. Färgelandamötet?

Vi tänker informera och visa CD skivan  om boken vår Bygd  1891-1991 på vår dator. (av Vem?)  Skall vi ställa upp på Hembygdsmötet i Färgelanda? Isåfall skulle vi kunna visa skivan på datot där. Vem? Vad tror du om detta Arne?

Arbete som vi nu fortsätter med när det gäller GPS-vandringar:

Vi skall hålla info och kurs i handhavandet till 15 st anmälda handhavare i mars. Eva-Lena skriverinstruktion och hon och Hans informerar. Eva-Lena lägger in vår datakarta till sin dator och tar emot mätuppgifter och samlar dom i sitt dataprogram.

Vi skall fortsätta GPS vandringarna i sommar. Hur vandringarna skall utformas funderar Jan vidare på.

Vad har jag missat? Hör av er. Mot nya djärva mål!

Vid pennan Jan Larsson 

Cirkelträff i Rösebolokalen 2012-02-14

Närvarande: Arne, Ragnhild, Gun, Hans Sven-Olof, Jan, Kerstin L. Bengt, Åke, Anita, Bertil

Välkomna! Anteckningar från föregående  träff  lästes igenom och godkändes.

Aktuellt från bygden.  Erik Zackariasson Tjärtakan har flyttat till Ringhem, Brita bor kvar.

Ellinor Eriksson från Hästhagen i Rösebo har avlidit på Lidköpings lasarett.

Ny ägare på Önäs, Öna nr.13.

Rösebo skola och flera andra skolor i Vänersborg hotas av nedläggning. Vi beslutade att på något sätt agera mot detta från vår förening. Vi kollar och funderar till nästa gång, kanske kan vi ta upp det på vårt årsmöte den 11 mars.

Hänt sedan förra gången. Datagruppen har haft träff den18/1 och 8/2. En förnämlig hemsida är framtagen klar att fylla på med mera information. CD-skiva med boken Vår Bygd 1891-1991 är klar till försäljning.

En materialförteckning har gjorts över de olika saker vi använder i vårt arbete

Arne har börjat jobba med naturnamn. Hans har visat hur han skall göra numrering.

Årsmötet. Kerstin J. informerar och visar CD-skivan om boken Vår Bygd 1891-1991.

Eva-Lena visar resultat från GPS-vandringarna och kartan på vår hemsida. Bertil Persson visar gamla kartor från laga skifte. Jan visar hemsidan.

Övrigt. Hans visade Hemsidan som vi tyckte var utmärkt bra. Vissa synpunkter kom fram och det är bara att ändra eller lägga in nya uppgifter efter hand.

Tre Gps-vandringar planeras, Öna, Kopperud, Laxfisket.

Arne Hallsten                                               Godkännes:

——————————————————

————————————————-

Cirkelträff i Rösebolokalen 2012-02-28

Närvarande: Arne, Ragnhild,  Jan, Kerstin L. Bengt, Åke, Anita, Bertil

Välkomna! Anteckningar från föregående  träff  lästes igenom och godkändes.

Aktuellt från bygden. Angående Rösebo skolas nedläggning hade en insändare skickats till ttela. Vi beslutade att skicka samma skrivning till kommunen efter att vi diskuterat det på vårt årsmöte den 11 mars. Det är viktigt att vi agerar för bygdens bästa.

Lagfarter har varit införda i ttela, Stålbergs i Tjärtakan är sålt till Cris och Andreas Brolin för 700.000:-. Mattias Topp har köpt f.d. Britzells i Skarbo för 1.250.000:-

Hänt sedan förra gången. Arne hade skrivit ned en del synpunkter på Hemsidan, som visades på datorn. Vi diskuterade dessa och tillsammans med nya synpunkter tar vi upp detta när Hans kommer tillbaka, se bilaga. På datorn visades också hur Arne jobbat med naturnamn och diskuterade bl.a. de gamla vägar som funnits i bygden. Vi kom fram till att de skall vara med som naturnamn på respektive hemman. Hans har på sin semester jobbat vidare med hemsidan och skall med hjälp av bl.a. Malin Mäkk ta fram den på engelska.

Årsmötet. Innan förhandlingar visar och saluför Kerstin J. CD-skivan med boken Vår Bygd 1891-1991, pris 100:-.

Eva-Lena visar resultat från GPS-vandringarna och kartan på vår hemsida. Bertil Persson visar gamla kartor från laga skifte.

Årsmötet börjar med välkomsthälsning och förhandlingar, därefter kaffeservering innan Gull-May Lindströms framträdande. Till kaffet beräknar vi och köper för 80 personer, blommor till borden och fruktkorg. Vi samlas för dukning m.m. kl. 11.30.

Övrigt. Tre Gps-vandringar planeras, Öna, Kopperud, Laxfisket. Nästa gång skall vi sortera i  Bengts låda med gamla handlingar.

Tack för ikväll vi träffas åter om två veckor. AH.

Arne Hallsten                                               Godkännes:

——————————————————

————————————————- 

Rösebo skola Det är med bestörtning vi läser broschyren framtidens skola. Från vår synpunkt sett är det helt orealistiska förslag, framtagna utan kontakt med verkligheten, Som vi ser det är det ett dråpslag mot främst landsbygdsskolorna. En skola är ju trots allt ett centrum i bygden. En nedläggning har ju en negativ inverkan på alla boende och de föreningar som på olika sätt jobbar ideellt för att få bygden levande. Hur stämmer detta med att hela kommunen skall leva, när allt flyttas till tätorten.

Rösebo skola är idag ett exempel på en väl fungerande skola. Barnen har tillgång till en stor skolgård, grönområde och ett litet skogsområde. I denna mindre skola känner alla varandra och elever, lärare och föräldrar har ett nära samarbete. I skolan finns också en fritidsavdelning där föräldrarna kan lämna sina barn. Denna borde utökas med ett dagis. På dagarna är det verksamhet från tidig morgon till sen eftermiddag. Vi har mycket svårt att förstå att denna skolas lokalkostnader skulle vara en ekonomisk belastning.

Tänk om och försök att förstå vår situation och hjälp oss så att bygden inte helt avfolkas.

Vi är en förening en förening med 180 medlemmar som jobbar med bygdeforskning och annan verksamhet för att hålla bygden levande. På vårt årsmöte den 11 mars ställde sig alla 78 närvarande medlemmar enhälligt bakom denna skrivelse.

Föreningen Vår Bygd 1891

Arne Hallsten, ordf.

 

Ett tillägg med till kommunen

Cirkelträff i Rösebolokalen 2012-03-13

Närvarande: Arne, Ragnhild,  Jan, Kerstin L. Bengt, Åke, Gun.

Välkomna! Anteckningar från föregående  träff  lästes igenom och godkändes.

Aktuellt från bygden. Rösebo skola diskuterades återigen och vi bestämde att komplettera och skicka vår tidigare skrivning och sända den till Vänersborgs kommun.

Ellinor Erikssons begravning har varit idag.

Hänt sedan förra gången. Vi saknarSven-Olof som har gått bort sedan förra gången. Han har sällan saknats  på våra träffar och han lämnat ett stort tomrum efter sig.

På begravning idag efter Ellinor Eriksson träffade vi Elsie Embring från Väröbacka, hon var född i Hästhagen, Rösebo, där hennes föräldrar ägde affären. Hon blev intresserad av vår första bok så hon köpte CD-skivan som vi skall skicka till henne.

Årsmötet i söndag ansågs lyckat med bra stämning och 78 medlemmar närvarande.

Bertil Persson visade gamla kartor och Kerstin J. visade på dator Hemsidan och den nya CD-skivan. Gull-May Lindström berättade om boken Med Ladugårdslukt i håret och föreningen fick 6 st. nya medlemmar.

Övrigt. Vi bestämde att styrelsen möter upp vid  till Sven-Olofs begravning och att vi köper en blomsterkrans. Vi gick igenom Bengts låda med gamla handlingar och gjorde en grovsortering av dessa. .

Tack för ikväll vi träffas åter om två veckor. AH.

Arne Hallsten                                               Godkännes:

——————————————————

————————————————-

Cirkelträff i Rösebolokalen 2012-03-27

Närvarande: Arne, Ragnhild,  Jan, Kerstin L. Hans.

Välkomna! Anteckningar från föregående  träff  lästes igenom och godkändes.

Aktuellt från bygden. Skrivelsen angående Rösebo skolas nedläggning har sänts till kommunen. Vi avvaktar nu skolans Föräldraförenings möte i Rösebo skola denna kväll.

Hänt sedan förra gången. Arne försöker att jobba med naturnamn och bussresan.

Jan berättade att vårt material som lämnats på Media-Copy är klart. Vi bestämde på styrelsemötet att inköpa en hårddisk för detta material.

Bygdevandringen 1 maj, Arne undersöker och kontaktar Hans.

Kerstin L. föreslog ändring av logan på vår hemsida och mera info om föreningen.

Arne föreslog att vi kontaktar alla nyinflyttade. och berättar om föreningen och överlämnar en CD.skiva med första boken.

Vi diskuterade  också  vad vi skall ha med  på hemsidan

Arne Hallsten                                               Godkännes:

——————————————————

————————————————-

Cirkelträff i Rösebolokalen 2012-04-10

Närvarande: Arne, Ragnhild,  Jan, Kerstin L. Hans, Åke, Anita, Bertil, Gun.

Välkomna! Anteckningar från föregående  träff  lästes igenom och godkändes.

Aktuellt från bygden. Nya ägare till Smekulten Ann-Cristine Gustafsson och Jan Henrik Magnusson. Marianne och Dennis Johansson har avstyckatomt och skall bo i det mindre huset på andra sidan landsvägen.

Derny Bergström och Annica Wilson från Laxfisket har haft bröllop i Rösebolokalen på påskafton.  De vigdes av Kurt Olsson i en jaktstuga i Böle utanför Ed.

Hänt sedan förra gången. Vi har varit på en mycket minnesvärd och stilig begravning efter Sven-Olof, de sex barnen bar kistan varefter Gun-Britt och barnen tog varandra i hand runt graven. Vi fick en nygammal medlem Bengt Sejnelid som betalade fyra årsavgifter. Åke Derèhn beställde en Emigrationsbok.

Arne försöker att jobba med naturnamn och har haft kontakt med Flogård, Ramm och Karl-Erik på Brinken.

Jan har haft kontakt med föräldraföreningen angående Rösebo skola och skall träffa dom i morgon för vidare information och agerande. Kerstin hade med en lista som skall cirkulera runt i bygden för påskrift, med vädjan till kommunen att Rösebo skola får fortsatt verksamhet. .

Hans har fått inlämnat material från Media-Copy och inköpt en hårddisk där  materialet är inlagt digitalt. Han har också ordnat föreningens Hemsida, kostnad 442:-. Hårddisken kostar 990:-. Han hade också med allt inlämnat material från Media-Copy som, Arne tog hand om.

Övrigt. Vi diskuterad ånyo Kerstin L. förslag om ändring av inledningen på vår Hemsida.  Vi funderar också vidare på vad vi skall ha med i Hemsida och Bygdeband,

Jan meddelar att datagruppen har möte i morgon kl. 19.

Hans och Arne har kontakt angående planeringen för bygdevandring den 1 maj.

Efter kafferast visade Hans på dator från det digitala materialet. Bilderna såg bra ut men en del dokument var inte så bra. Det blev mycket diskussion kring detta material, men blankettunderlag för varje objekt har vi inte fått, när vi får detta kanske en del Frågetecken rätas ut. Tack för ikväll, vi träffas igen om två veckor  AH.

Arne Hallsten                                               Godkännes:

——————————————————

————————————————

Cirkelträff i Rösebolokalen 2012-04-24

Närvarande: Arne, Ragnhild, Jan, Kerstin L. Hans, Åke, Gun, Kerstin J.

Välkomna! Anteckningar från föregående träff lästes igenom och godkändes.

Aktuellt från bygden. Mattias Topp med sambo i Skarbo nr. 1 har fått en pojke.

Ragnar Hallsten har utgett en. bok ”Minnen från mitt liv”.

Arne har varit med på en träff om Kulturhistorisk Kyrkogårdsinventering.

Västarvet tillsammans med Frändefors församling utser bevarandet av gravstenar.

Hänt sedan förra gången. Rapport från Datagruppens mötens den 11 och 18 april och GPS-gruppen 19 april (se bilagor och kommentarer)

Inbjudan från Vänersborgs kommun om deltagande i nationaldagsfirande.

Kerstin L. håller på att kolla igenom gamla handlingar från Änga i Binäs för inlämning till Media-Copy.

Bygdevandringen 1 maj i Skarbo. Samling vid Lennart Johanssons djurstall kl. 14.00. Annons i TTELA På Gång och utlägg i postlådor i Skarbo. Hans och Arne kollar hur vi ska gå.

Övrigt. Efter Data- och GPS-gruppens redovisning följde livliga diskussioner om bästa införande i Bygdeband. Plats, namn, nyckelord bör anges. Fortsatt funderande och diskussion vid träff senare.

Vi beslutade att upphäva tidigare beslut om att inte införa bilder i Bygdeband, från böckerna Emigranter och Bilder från Vår Bygd, på grund av svårigheter med sorteringen.

Angående bilder från Media-Copy ville Kerstin J, ha hjälp de olika bildgruppernas uppdelning och kodning, Arne hjälper till med detta.

Hans kollar Tele2 anslutningen om den trots allt kan användas.

Avslut. Tack för ikväll, vi träffas igen den 8 och 22 maj.

Arne Hallsten                                               Godkännes:

——————————————————

————————————————

Cirkelträff i Rösebolokalen 2012-05-08

Närvarande: Arne, Ragnhild, Jan, Kerstin L. Gun, Anita, Bertil

Välkomna! Arne hade glömt anteckningar från föregående träff, det får bli nästa gång.

Aktuellt från bygden Bengt Eriksson har haft auktion hos Dahlgrens i Rotenäs, med massor av gamla saker.

Önäs (Öna nr. 13) har köpts av Bengt Sakseter för 750.000:-

Hänt sedan förra gången. Vid rekognosering för bygdevandringen i Skarbo träffade vi tre nya ägare, Mattias Topps sambo med nyfött barn, ägaren till tomten Arturs på Änga samt en Lundqvist som bor i hus vagn.

Bygdevandringen 1 maj ansågs som lyckad med nästan 40 deltagare i strålande solsken, med många nya ansikten.

Kerstin J. och Arne har kollat igenom materialet från MediaCopy för att lätt hitta respektive bild och dokument.

Arne har varit i kontakt med Elsa Andersson, Karl-Erik Eriksson och Kurt Söderkvist ang. naturnamn.

Övrigt. Vi diskuterade bygdevandringen som skall bli i Rotenäs den 26 aug.

Efter kaffepaus började vi sortering av dokument i Bengts låda men vi hann bara med en liten del av denna. .

Gps-vandringar blir 15 maj på Öna, 12 juni i Kopperud-Tjärtakan, 10 juli i Laxfisket. Datagruppen har träff den 9 maj hos Kertsin och Jan på Öna.

Nästa träff blir om två veckor på Öna och cirkelavslut den 24 maj på Mammas Mat i Tillhagen

Arne Hallsten                                               Godkännes:

——————————————————

————————————————

Cirkelträff på Öna 2012-05-22

Närvarande: Arne, Ragnhild, Jan, Kerstin L. Gun, Anita, Bertil, Hans, Åke, Gerd, Bengt.

Välkomna! Kerstin och Jan hälsade välkommen till kvällens visning av intervju med Arne.

Hänt sedan förra gången. Hans och Jan berättade om datagruppens träff den  9 maj och deras datajobb. Jan berättade om GPS-vandringen på Öna den15 maj.

Övrigt. Nästa GPS-vandring blir i Kopperud den 12 juni. Vi bestämde att annonsera vandringarna under På Gång i TTELA, Jan kallar de anmälda och i Kopperud läggs det ut i brevlådor.

Arne berättade om bussresan den 11 aug. som går till Västergötland.

Elsa Andersson från Granhöjd hade hjälpt till med många naturnamn i Binäs

På torsdag träffas vi för cirkelavslut hos Mammas Mat.

Datum för aktiviteter i sommar: 12 juni Naturvandring i Kopperud,

10 juli Naturvandring i Laxfisket

11 aug. Bussresa till Västergötland

26 aug. Bygdevandring i Rotenäs,

Höstens cirklar startar den 28 augusti.

Trevlig sommar. AH.

Cirkelträff i Rösebolokalen 2012-08-28

Närvarande: Arne, Ragnhild, Jan, Kerstin L. Gun, Hans, Åke

Välkomna till vår första cirkelträff i höst. Vi fortsätter tisdagar i udda veckor med start kl.18.00..

Aktuellt från bygden. Ingvar Joelssons skrivning om hembygdens stigar från år 1931 lästes upp och det konstaterades att beskrivna platser är väl synliga också idag.

Hästefjordens Fibernät har haft informationsmöte i Rösebolokalen med 90-talet  intresserade personer. Nytt möte planeras den 4 okt.

Kommunal vattenledning planeras i Holmenområdet och det finns möjlighet att ansluta vid Futten för intresserade från vår bygds område.

Tragiskt med försök till mord och självmord i Laxfisket (Derny Bergström). Alla husen utom en mindre jaktstuga har brunnit ned och det blir troligen inget mera boende på platsen.

Per-Anders Jansson i Binäs med sambo Gunilla har köpt gården Furholmen. Hans mor Inga kom från Furholmen.

Hänt sedan förra gången. Föreningen har fått 4 nya medlemmar och Arne har sänt brev och upplysning om verksamheten till alla tolv nya medlemmar.

E-post från Rune Joelsson och Lilly Setterdahl.

Bygdevandringarna 1 maj och 26 aug ansågs lyckade med många intresserade deltagare och fint väder. Skrivning med bilder läggs ut på Hemsidan och i någon tidning. Bussresan till Västergötland fick också bra betyg.

Höstens arbete. Cirkelarbetet fortsätter som tidigare. Vi bör försöka få fler deltagare för att få hjälp med vår dokumentation om bygden.

Jan ansvarar för en kartkurs med gamla kartor.

Arne fortsätter att jobba med naturnamn.

Hans jobbar med hemsidan

Vi provade på nytt användandet av Tele2 för Internet och det såg ut att fungera, så vi fortsätter abonnemanget.

Media-Copy: Kerstin L. har mycket material och Hans har många gamla glasplåtar som

är klara att  lämna till Media-Copy för digitalisering

Höstträffen den 4 nov. Arne skaffar underhållning.

Vi planerar för att visa och upplysa om våra GPS-vandringar på planscher.

Tack för ikväll vi träffas igen om två veckor AH.

 

Arne Hallsten                                               Godkännes:

——————————————————

————————————————

Cirkelträff i Rösebolokalen 2012-09-11

Närvarande: Arne, Ragnhild, Jan, Kerstin L. Gun, Hans, Kerstin J.

Välkomna!  Anteckningar från föregående träff upplästes och godkändes.

Aktuellt från bygden Det har ryktats att vildsvin skulle finnas i vår bygd.

Hänt sedan förra gången. Arne läste upp skrivelse som sänts till nya medlemmar, med information om föreningen. Vår E-postadress borde varit med.

Avtal med Tele2 har förnyats. Hans har skickat referat från bygdevandringen till Melleruds Nyheter men inget har kommit in.

Arbetet fortsätter med naturnamn, hemsida och Bygdeband.

Höstträffen. Arne hade beställt underhållning, Brålanda dragspelsklubb.

Hans hade med förslag till information om våra GPS-vandringar.

Övrigt. Ett förslag om inköp av programmet Access togs upp. Hans fick uppdrag verkställa inköp, kostnad cirka 2.000 kr.

Vi skulle prova nya Tele2 men det misslyckades, Hans kollar vidare

Kerstin J. fortsätter med sortering avdigitala foton från Media-Copy, kanske med Arnes hjälp.

Avslut. Tack för ikväll, vi träffas igen om två veckor och börjar kl. 18.00 i fortsättningen. Nästa gång kollar vi vår hemsida på datorn och fortsätter kolla och numrera dokument för digitalisering.

Arne Hallsten

Godkännes:

——————————————————

————————————————

Cirkelträff i Rösebolokalen 2012-09-25

Närvarande: Arne, Ragnhild. Hans, Åke.

Välkomna! Anteckningar från föregående träff lästes igenom och godkändes.

Aktuellt från bygden. Vi såg i ttela att Rösebo skola har firat 130-årsjubiléum med elever föräldrar och lärare. Vi skall kolla med skolan om de har våra böcker.

Åke Persson har sett ett stort vildsvin.

Hänt sedan förra gången. Hans har fixat så att bredband Tele2 fungerar. Han har också skaffat Access som installerats hos Kerstin J. Arne skall ringa Kerstin 1 okt. och hjälpa till med sortering av bilder.

Eva-Lena hade prickat in och skickat GPS-angivelser till Hans.

Arne berättade från gravstensinventeringen och föreslår två personers gravstenar från vår bygd, Anders Andersson (Bokhållaern) från Binäs och Joel Andersson, Lönnebergshage.

Övrigt. Arne hade med en gammal teckningslista från år 1953, för bidrag till byggande av bastu vid Rösebo skola. Resultat blev 1.685 kr. och 36 st.timmer-stockar. Det blev inget byggande på grund av avloppsfrågan och kanske mest beroende på att det i allt flera hus installerades badrum och toalett.

Arne skall ringa Melleruds Nyheter angående införande av referat från bygdevandringen.

Efter kafferast kollade vi hemsidan på datorn som nu blir alltmer komplett.

Vi tittade på bilder och dokument som vi fått från Media-Copy.

Vi kollade också en del på text och kartor med naturnamn inlagda med nr.

Förslag till Inbjudan till årets höstträff diskuteras nästa gång och den  bör sändas ut i mitten av oktober och införas på hemsidan.

Tack för ikväll, vi träffas åter om två veckor. AH

Arne Hallsten

Godkännes:

——————————————————

————————————————

Cirkelträff i Rösebolokalen 2012-10-09

 

Närvarande: Arne, Ragnhild, Kerstin, Jan, Åke, Gun, Sylvia.

Välkomna! Anteckningar från föregående träff lästes igenom och godkändes.

Aktuellt från bygden. Hästefjordens Fiber har haft möte i Rösebolokalen och beslutat om fortsättning samt valt styrelse. Många anmälde sig som medlemmar och betalade startavgiften 200:- .

Älgjakt pågår och flera älgar har skjutits i bygden.

Öna f. d. Lennart Anderssons är till salu.

Laxfisket ?

Hänt sedan förra gången.

Kerstin J. och Arne har kollat ett hundratal foto med text som vi fått digitalt från Media-Copy. Det är c:a 700 bilder kvar

Ragnhild har besökt Rösebo skola för att kolla om de har våra böcker.

Ny medlemslista har framtagits som visar att medlemsantalet är 168 st.

Arne hade hälsning från Törner Ohlsson som lämnat två pallar till lotteriet. Han har sålt huset och flyttat till lägenhet på söder i Uddevalla

Övrigt. Diskuterade hemsidan och beslutade att lägga in alla bygdeträffar, bygdevandringar och bussresor de från senaste tio åren.

Alla årsmötes-och styrelseprotokoll kommer att läggas in när dessa renskrivits av Kerstin J.

På kallelse till höstträffen skall vi ha med information om GPS-vandringarna och kurs i historiska kartor. Visning av naturnamn på karta, ta fram en förstorad hemsida på en plansch samt E-postadressen.

På datorn tittade vi på naturnamn inlagda på karta och en del bilder från Media-Copy.

Tack för ikväll, vi träffas igen om två veckor. AH.

Arne Hallsten

Godkännes:

——————————————————

————————————————

Cirkelträff i Rösebolokalen 2012-10-23

Närvarande: Arne, Ragnhild, Kerstin, Jan, Åke, Gun, Hans, Sylvia. Bengt.

Välkomna! Anteckningar från föregående träff lästes igenom och godkändes.

Aktuellt från bygden. Tony Andersson, Tjärtakan gifte sig 11 aug. med Vera Marmstig. Gunnar Brandt Torsbo hade avlidit  den 8 maj.

Hänt sedan förra gången.

Hans hade gjort förslag från GPS-vandring på karta med koordinater angivna.

Arne hade med förslag på naturnamn och karta med resp. nr. Dessa skall visas på höstträffen och Arne kollar om de kan förstora till A-3-format.

Kjell-Arne Magnusson hade skickat e-post och tackade för en trevlig Hemsida.

Höstträffen. Inbjudan har sänts till alla medlemmar. Jan Larsson tar emot gästerna vid dörren och någon säljer lotter. Vi skall ha tre olika platser med information. Hans visar GPS, Arne visar Naturnamn och Pelle eller Bertil Historiska kartor, två personer tar upp medlemsavgift.

Arne hälsar välkommen och vi börjar med att sjunga Pelle-Gunnars Slåttervisa och vidtalar Eva att läsa en dikt av honom. Fika beställs till 90 personer och blommor köps till borden, som sedan delas ut till Dragspelsklubben. Vi träffas i Rösebolokalen kl. 11.30 för iordningsställande och dukning m.m.

Rösebolokalen. Fastighetschef Gunnar Björklund har besökt oss ang.Rösebolokalen. Kostnadsförslag hade framtagits för installation av handikapptoaletter för en kostnad på c:a 500.000 kr. Från politikerna är samma fråga som tidigare om det finns någon förening som kan övertaga och driva lokalen. Han vill ha svar före 15 nov. Oavsett svarets innehåll kommer han att framlägga sitt förslag enligt ovan och så får politikerna ta ställning till detta.

Arne tar fram förslag till svar innan nästa träff.

Övrigt. Vi kollade några olika saker på Hemsidan och Media-Copy.

Tack för ikväll, vi träffas igen om två veckor. AH.

Arne Hallsten

Godkännes:

——————————————————

————————————————

Cirkelträff i Rösebolokalen 2012-11-06

Närvarande: Arne, Ragnhild, Kerstin, Jan, Åke, Gun, Hans, Sylvia. Bengt.

Välkomna! Anteckningar från föregående träff lästes igenom och godkändes.

Aktuellt från bygden. Ny. boende i f.d. Skarbo skola, son till Stigens Livs.

Gården Brotorp till salu.

Hänt sedan förra gången. Höstträffen i söndags var välbesökt, 74 st. +8 musiker. Vi informerade om GPS, Naturnamn, Historiska kartor och Hemsidan. Brålanda dragspelsklubb underhöll med härlig blandning av musik och publiken var med på noterna. Många betalade medlemsavgifter och ekonomiskt överskott

blev 1.274 kr. Många anmälde sig till kurs i Historiska kartor

Bygdeband. En skrivelse hade inkommit från Sveriges Hembygdsförbund angående Bygdeband. Av detta framgår att Bygdeband inte blivit som det var tänkt, så troligen kommer avtalet med Genline att upphöra. Förhandlingar pågår och det blir troligen så att SHF skall överta hela Bygdeband. Mer info, senare.

Media-Copy. Kerstin hade med massor av negativ från Öna. Hans har många gamla glasplåtar och Arne hade med dokument av olika slag. Hans skall lämna in dessa till Media-Copy i Vänersborg i morgon för digitalisering.

Övrigt. Vi hade också ett styrelsemöte under kvällen (särskilt protokoll).

Jan kallar till möte med Datagruppen

Tack för ikväll vi träffas igen om 2 veckor

Arne Hallsten

Godkännes:

——————————————————

————————————————

Cirkelträff i Rösebolokalen 2012-11-20

Närvarande: Arne, Ragnhild, Kerstin, Jan, Åke, Hans, Sylvia, Anita, Bertil.

Välkomna! Anteckningar från föregående träff lästes igenom och godkändes.

Aktuellt från bygden. Ny ägare i f.d. Skarbo skola, Skarbo nr.16, Rolf Morgan Lundgren och sambo Susanne Arenstrand med familj.

Ingrid Olsson från Sikerud, Trombäljen nr. 32 har avlidit på Ringhem.

Inger och Lennart Johansson har som gåva överlämnat gården till sonen Rickard. Gården omfattar också bl.a. flera gårdar i Skarbo som tillhör Vår Bygd.

Sista delen med nedgrävning av högspänningsledning från Grottetorp via Skarbo, Tjärtakan och Kopperud är snart klar.

Lagning av vägen mellan Rösebo och Kopperud pågår.

Hänt sedan förra gången.

Före träffen ikväll hade GPS-gruppen möte, därifrån kommer särskilt protokoll. Till Hans överlämnades tillägg till tidigare protokoll och skrivningar från bygdevandringar för inläggning på Hemsidan.

Hans rapporterade att Media-Copy håller på med digitalisering av inlämnat material. För att lagra detta måste vi inköpa något slag av förvaringsfack.

Hemsidan. Hans har lagt in alla årsmötesprotokoll och en del skrivningar om olika aktiviteter. Efter diskussion enades vi om att efter hand fortsätta föra in så mycket som finns nedtecknat, om de olika aktiviteter vi haft under åren. Vi får då det huvudsakliga materialet digitaliserat och kan därefter lämna underlaget till Föreningsarkivet i Vänersborg. Arne som har det mesta av detta dokumen-terat, lovade att försöka kolla över och efter hand översända till Hans.

Glädjande är att fler och fler läser vår hemsida.

Avslut. Året är snart tillända och vi bestämde att ha cirkelavslut nästa gång den 4 dec. kl. 18.00. Det blir sedvanligt med glögg och pepparkakor, därefter sill, julgröt och bröd med ost och skinka samt julöl och julmust. Avslutas med kaffe och tårta. Cirkeldeltagarna möter upp med resp, och var och en betalar sitt. AH.

Arne Hallsten

Godkännes:

——————————————————

————————————————

Cirkelträff i Rösebolokalen 2012-12-04

Närvarande: Samtliga cirkeldeltagare med sina resp.

Välkomna till ett prydligt dukat julbord med tända ljus. Kvällen inleddes med glögg och pepparkaka. Åke underhöll med dragspelsmusik och på dator visades ett bildspel från det år som gått.

Efter detta ägnade vi en tyst stund med en tacksamhetens tanke till Sven-Olof Dahlgren och Törner Olsson som avlidit under året. Sven-Olof har varit med sedan starten och har med sitt goda minne och intresse varit en stor tillgång i vårt arbete. Törner har också varit intresserad och hjälpt oss en del.

Därefter lät alla sig väl smaka på julmaten, som bestod av sill, skinka, ost och julgröt samt julmust. Efter trevlig samvaro med mycket prat serverades kaffe och god kaka.

Hans och Kerstin J. tackades med en blomma för nedlagt datajobb. Ragnhild och Arne avtackades också med en stor julstjärna. Gun hade även i år ordnat ett käckt lotteri, med en jultomte som vinst.

Arne berättade lite om arbetet under året och de olika projekt som är på gång och tackade alla för god hjälp under året. Ny cirkelstart sker den 15 jan. och pågår som tidigare tisdagar i udda veckor.

En trevlig kväll avslutades med att vi önskade varandra God Jul och Gott Nytt År.

Kostnad 40 kr./ person betalades av deltagarna. AH