Cirkelträffar 2014

Cirkelträffar 2014

Möte/studiecirkel med Vår Bygd 1891 i Rösebolokalen 2014-01-14

Närvarande
Kerstin och Jan Larsson, Ragnhild Hallsten, Anita och Bertil Tangegård, Gerd Hallsten och Gun Hillengard.
Anmält förhinder: Hans Skarholm, Sylvia Larsson och Åke Persson.

Jan Larsson valdes till dagens sekreterare.

Föregående mötesprotokoll upplästes.

Valberedningen Bertil och Gerd hälsades välkomna och informerades. I tur att avgå, Åke och  Ragnhild samt nyval efter avlidne Arne Hallsten.

Inför Årsmötet
Bestämdes att Jan skriver, Kallelse och Verksamhetsberättelse. Den Ekonomisk rapport upprättas i samråd med kassören. Detta skall vara klart 11 februari
Jan annonserar i TTELA under Föreningsaktuellt.
Vi skall köpa blommor till revisorerna.
Brev, frimärke, adressetiketter ordnas av Ragnhild.
Revisionsberättelsen skrivs in av revisorerna i kassaboken
Ture Johansson Skogen Öxnered är beredd att spela och underhålla.

Vandringar är planerade 1 maj och höstvandring 24 augusti i Torsbo och Rösebo. Vi skall be Pelle Larsson prata med länsstyrelsens representant som vi hoppas vill berätta om tiden för rösenas tillkomst.

Sommarens bussresa: Kerstin, Gun, Ragnhild valdes som resekommitté. Jan har kontaktat Dahlbom på Resemakarn. Han hjälper oss gärna.

Kursen Historiska kartor kommer att avslutas i vår.

Vår Bygds tisdagsmöten, vilka vi bedrivit i Studieförbundet Vuxenskolans regi som studiecirkel, kommer att fortsätta som vanligt. Ragnhild sköter rapporteringen.

Ragnhild undersöker regler för vårt Tele 2 abonnemang.

Hänt i bygden
Gunnar Månsson Kvarnebroa, Tjärtakan avled den 25 september 2013.Fastigheten är nu till salu.
Gustav Jonsson Binäs döptes den 5 oktober 2013.

Nästa möte den 11 februari.

Vid pennan Jan Larsson

Justeras

—————————————————————————————————–

Möte/studiecirkel med Vår Bygd 1891 i Rösebo-lokalen 2014-02-11

Närvarande
Jan, Kerstin, Sylvia, Gun, Åke, Bengt, Hans

Föregående mötesprotokoll upplästes.

Inför Årsmötet
Jan har skrivit inbjudan till årsmötet och verksamhetsberättelse. Ragnhild har förberett 108 kuvert till 170 medlemmar. Ekonomiska redovisningen visas i samband med årsmötet.
Jan läste upp förslaget inbjudan till årsmötet förslag till verksamhetsberättelse för 2013. Jan skickar verksamhetsberättelsen till Hans Som kompletterar och skickar vidare till Göran.

Valberedningen har tillfrågat Ragnhild och Åke som har tackat ja till omval. Ordförandeposten är under utredning.

Ragnhild har tagit fram en ekonomisk rapport.

Ragnhild annonserar i TTELA under Föreningsaktuellt senast 20 februari.

Kerstin köper blommor till revisorerna, till Ture Johansson och till borden.

Ture Johansson, Skogen Öxnered, kommer att spela och underhålla. Jan kontaktar Ture och bekräftar.

Vandringar är planerade 1 maj och höstvandring 24 augusti i Torsbo och Rösebo. Vi skall be Pelle Larsson prata med länsstyrelsens representant som vi hoppas vill berätta om tiden för rösenas tillkomst. Kerstin har kontaktat Reidar och Anita som är villiga att lägga upp en rutt för vandring i Torsbo.

Ragnhild ordnar autogiro för Tele2-abonnemanget. Fortfarande öppet vem som kommer att stå för abonnemanget.

Sommarens bussresa 9 augusti
Kerstin, Gun, Ragnhild valdes som resekommitté. Jan har kontaktat Dahlbom på Resemakarn igen om pris Kerstin har kontaktat med Torsö Skärgårdsnjut. Kostnad 345 kr per person. Vi beslutar oss för detta alternativ. Buss tillkommer, vi väntar på besked om kostnad.

Kursen Historiska kartor kommer att avslutas i vår. 9 april.

Naturnamn
Hans gör färdigt Torsbo och Rotenäs. Jan och Kerstin får Öna och Hästefjord för genomgång.

Hänt i bygden
Huset i Brinken, Paul och Eriks hus, är till salu.

Nästa möte den 25 februari.

Vid pennan Hans

Justeras                                                                           Justeras

——————————————————————————–

Möte/studiecirkel med Vår Bygd 1891 i Rösebo-lokalen 2014-02-25

Närvarande
Sylvia, Gun, Åke, Bengt, Hans, Bertil, Anita, Ragnhild

Material från MediaCopy
Hans har hämtat allt material från MediaCopy inklusive hårddisken. Alla fem kartongerna togs in i lokalen och en stor del av mötestiden gick åt att göra en första sortering. Sylvia, Åke och Hans har tagit sitt material. Material som tillhör Bengt, Dahlgren och Larsson står kvar i lokalen för att omhändertas vid senare tillfälle.

Bussresa
Resemakan vill ha 6 000 kr med moms. Kostnad för bussen 450 kr per person med 50 passagerare. Då får förening lägga till ca 1 000 kr. Kerstin får fortsätta att planera.

Medlemsavgift
Vi fortsätter med 25 kr per person.

Handkassa
Behörigheten har gått ut för Ragnhild att ta ut pengar på föreningens konto. Formaliteterna ordnas efter årsmötet.

Inför Årsmötet
Samtliga dokument inför årsmötet finns tillgängliga. Hans kommer att stämma av med Jan vilka bilder vi ska visa på årsmötet.

Ragnhild annonserar i TTELA under Föreningsaktuellt ca 1 mars.
Valberedningen är klar. Sylvia tar plats i styrelsen.

Ragnhild vill inte vara sekreterare på årsmötet. Hans stämmer av med Jan.

Ragnhild ordnar autogiro för Tele2-abonnemanget. Fortfarande öppet vem som kommer att stå för abonnemanget men löper på utan problem.

Hänt i bygden
”Olséns hus” i Lönnebergshage är till salu.

Vid pennan Hans

Justeras                                                                           Justeras

—————————————————————————————————–

Cirkelträff i Rösebo-lokalen 2014-03-11

Föregående mötesprotokoll uppläses.

Redovisning av Årsmötet
Årsmötesprotokollet upplästes. Alla tyckte att protokollet var fylligt och välformulerat.
Ekonomisk summering av årsmötet: Överskott på 559 kr.

Hans ordnar att information skickas till Melleruds Nyheter och Vänersborgaren.

Lilla bandet hade med kort varsel engagerats för att sköta underhållningen på årsmötet. Ture Johansson var sjuk.

Hur många och vilka böcker finns i lager? Ragnhild undersöker.

Tankar efter årsmötet
Diskuterades hur vi tyckte att årsmötet förlöpte och om det är något vi vill förändra. Till nästa möte undersöker vi om vi kan ha en utställning för att visa något av det vi arbetar med. För övrigt tyckte de flesta att det är OK som vi har haft det.

Hänt i bygden
Vägen Rösebo – Starkebo (Åbro-lia vägen) avstängd p.g.a. byte av bron vid Brasmerud (Goppan).

Vandringar
Vandringar är planerade 1 maj i Torsbo och höstvandring 24 augusti i Rösebo. Vi skall be Pelle Larsson prata med länsstyrelsens representant som vi hoppas vill berätta om tiden för rösenas tillkomst. Kerstin har kontaktat Reidar, Anita och Bengt Bryngelsson som kommer att leda vandringen i Torsbo.

Sommarens bussresa 9/8
Kerstin, Gun, Ragnhild är resekommitté. Jan har kontaktat Dahlbom på Resemakarn igen om pris. Beställning har gjorts, 6500 kr. Buss för 50 personer beställd.

Kerstin har kontaktat Torsö Skärgårdsnjut. På årsmötet skrev 40 personer upp sig för resan.
Kerstin stämmer av hur betalning ska ske.

Naturnamn
Jan och Hans samlas för att gå igenom naturnamnsmaterialet och se hur mycket arbete som återstår.

Kursen Historiska kartor
Kursen Historiska kartor uppskjuten till hösten.

Fortsatta arbetet med bilder och dokument
Arbete och fördelning av bilder från vår bygd. Det finns nu totalt mycket material att studera och namnsätta. Hur prioritera? Vi får diskutera detta under kommande möten.

GPS-vandringar
Inga specifika vandringar planerade just nu. Om vi får information om intressanta objekt så mäter vi upp dessa.

Datagruppen
Träffas någon gång efter vi gjort en översyn av vilket material som finns.

Minnesanteckningar gjorda av Hans

Justeras                                                                        Justeras