Floravandring Trone mosse lördag 8 juli kl. 14.00

Flora vandring Trone mosse lördag 9 juli kl. 14.00

Den här floravandringen går i en helt unik natur, på en mosse, Trone mosse.
Trone mosse är sedan 2019 ett naturreservat på 30 ha.
Läs mer på Länsstyrelsens hemsida.
Reservatet består av sumpskog, tallskog och myrmark. Den stora, öppna och ganska ostörda mossen ger goda förutsättningar för en rad våtmarksfåglar att trivas. Exempelvis ljungpipare och grönbena.
Här blommar också stora mängder sumpnycklar, som är en smäcker orkidé, i juni och juli.

Vi kommer att, som så många gånger tidigare, guidas av Bo Eriksson och Stefan Hult som har som specialitet växter och fåglar.

Vägbeskrivning: Infart på sidoväg till höger ca 1,2 km från krysset i Lönnebergshage och i riktning mot Uddevalla. Skyltar visar. Därefter visar vi vägen till parkering.

Terrängen är inte enkel och vi hoppas på en torr period innan. Välj för situationen lämpliga skodon.

Glöm inte kaffekorgen.

Alla är välkomna!