Floras vänner – våra julträd

Våra julträd

Julhelgen tillhör en av de högtider som vi svenskar firar med att bland annat pynta våra hem med växter från naturen. Vi tar in allt som är grönt i skogen såsom julgran, tallris, enris, blåbärsris, lingonris och mossa m.m. Då jag växte upp hade vi i vårt hem som tradition att plocka lummer, vilken hängdes runt taklampan i köket. Nu är lummern fridlyst och den traditionen är över.
Vår kära GRAN, Picea abies, är vårt vanligaste träd i skogen. Den etablerade sig i landet i sen tid, ungefär i början av vår tideräkning hade den lyckats erövra nästan hela landet. Granen trivs på näringsrik, kalkpåverkad jordmån och god vattentillgång. Den är härdigare än tallen men känslig för vårfroster, sedan skottet börjar driva fram. Skogsbränder är ödesdigra för det tunnbarkiga trädet. Gran blåser lätt omkull, eftersom dess rötter ligger ytligt.

Den längsta granen finns i Värmland och är 47 meter lång. Den äldsta granen man har funnit var minst 587 år gammal och växte i Njakafjäll i Västerbottens län. I det ordinarie skogsbruket skördas de dock mycket tidigare. På bördiga marker i Sydsverige är de mogna vid 75-80 år och på magra marker i Norrland vid 130-150 år.

TALLEN, Pinus sylvestris, var ett av de träd som invandrade medan inlandsisen fortfarande täckte stora delar av Sverige. Den är efter granen vårt vanligaste träd och tallen finns i hela landet. De nordligaste tallarna återfinns norr om Karesuando. Trädet kan växa på många olika marker, men full utveckling når den endast på djup och uppluckrad jord. Eftersom tallens rotsystem vanligen består av en pålrot eller kraftiga snett nedåtriktade huvudrötter är trädet stormhärdigt.

De två högsta tallarna är 36 meter och växer i Närke och på Öland. Vanlig höjd på en tall är mellan 15-30 meter. Den äldsta tallen som hittats i Sverige är drygt 700 år gammal.

BLÅBÄR, Vaccinium myrtillus, växer allmänt i våra skogar i hela landet. De klotrunda bären är överdragna av en blå vaxhinna som skyddar mot uttorkning. Ibland saknas denna hinna och bären blir då blanka och nästan svarta, vilket dock inte påverkar smaken. Forskning har visat att blåbär har flera positiva medicinska hälsoeffekter och motverkar bland annat synförändringar och hjärt- och kärlsjukdomar. Blåbär har stor kommersiell betydelse och används till saft, sylt och i bakverk.

GOTT NYTT ÅR! Önskas Floras vänner och alla andra som läser detta från Kerstin Larsson