GPS-vandring i Kopperud 12 juni

Vi samlades hos Sylvia Larsson för denna GPS-vandring i Kopperud.

Meningen med dessa vandringar är att märka ut de platser vi besöker med koordinater. Det sker ju ständigt ändringar, igenväxning m. m. och ibland svårt att hitta respspektive plats.
Det berättades att på den här gården bodde Emanuel (Manne) Larsson med familj. Grannen Vilhelm (Ville) Johansson bodde i Tjärtakan med sin familj. Båda hade hustrur med namnet Sara och bägge hade söner som hette Adolf (Adel). Det talades alltid om Mannes Sara och Villes Sara och likaledes Mannes Adel och Villes Adel.
En gång hade Manne varit på besök i Frövik på hemväg föll han omkull och bröt ena benet. Detta skedde på eftermiddagen långt hemifrån, när han inte kommit hem på kvällen då det blivit mörkt, gick man ut och letade och hörde då hur någon ropade. Det var Manne som ropade på hjälp. Han fick då hämtas med häst och släde uppe på mossen, för det gick inte att köra med hjuldon där. När de kom lades han i en soffa och sonen Adolf hämtade flera hinkar sand, som de placerade som stöd omkring benet, för att det skulle ligga i rätt läge. Nästa dag blev det besök av doktor.
Första platsen för GPS var där lillstugan tidigare stått och alldelses förbi husknuten gick den  gamla vägen till Tjärtakan (före 1955).
Nästa objekt var en gammal stenkällare.
Vandringen gick vidare till Kerstis som låg ute på en åker.
Vi fortsatte över älven till Gôrmänga. Här syns endast rester efter tegel från den gamla murstocken.
En stenkällare ligger intill alldeles igenväxt med sly.
På den andra sidan går den gamla vägen som gick från Bodane och Rådanefors till Uddevalla.
Troligen var det här som Spele-Ola (Olof Larsson) bott. Han var en mycket berömd spelman,  enligt vad spelmannen Edvin Pettersson från Stenshult berättat. Edvin med rötter från Tjärtakan var själv en duktig spelman som bl. a. spelat i radio.

På avstånd såg vi Blomsterkullen som förr kallades ”Villes kôlle”. Det har berättats att förr kunde man härifrån se Frändefors kyrktorn.
Sista platsen var Ängen där Adolf Larsson med familj bott. Husgrunden och källaren märktes ut med GPS. På grund av mycket knott avbröts vandringen och vi återvände hemåt, illa åtgågna av knott. AH.

 Önskar er en trevlig midsommar