GPS-vandring i Laxfisket 10 juli

GPS- vandring i Laxfisket 10 juli

Efter allt regnande på eftermiddagen samlades 8 personer för GPS-vandring i Laxfisket. Utmärkning med GPS skulle göras på två avlägset belägna platser backstugan Dalen och torpet Slåttsmyren samt en lingrop.

Dalen ligger intill en bäck med skog runt omkring. Den lilla stuga som funnits var troligen byggd med tre väggar mot en bergvägg. På 1880-talet bodde Jan Larsson med hustru Märta och sju barn.

År 1886 dog Jan och samma år reste äldste sonen Lars med sin farbror Johannes hjälp till USA. Lars skickade pengar så att nästa barn kunde emigrera och nu öppnades möjligheter också för de andra barnen och till sist var det bara Märta och de två yngsta barnen var kvar.

Karl-Anders Andersson född i Laxfisket har skrivit om familjen i Dalen. Hans mamma kom ihåg när Märta och barnen en tidig morgon år 1896 kom in för att säga adjö på sin resa till USA. Han skriver i slutet på sin artikel att ”Det finns säkert ättlingar i USA än idag, men det är tankar och frågor som aldrig får något svar”. 

I oktober 2008 kom Kathy Botten till Frändefors för att söka sina rötter och efter visst sökande hittades familjen i Dalen. Hon blev jättelycklig när vi också hittade släktingar så idag finns besök och kontakter från båda håll. Tyvärr gick Karl-Anders bort året innan, så han fick aldrig uppleva att hans funderingar och frågor äntligen fick ett svar.

Idag är platsen skogbeväxt men en stolpe med skylt påminner om backstugan i  Dalen.

Efter en blöt vandring i skogsterräng kom vi till torpet Slåttsmyren. På kartan är angivet Slottsmyren men namnet kommer efter slåtter på den myr som ligger nära intill. En kulle påminner om var stugan stått och några stengrunder efter uthus finns kvar. Här bodde tidigare Ola med hustru Stina, de hade fått fyra barn men bara en överlevde. Det hade varit en grå stuga med torvtak och hade ett enda rum med öppen eldhärd. De hade en ko och kanske något annat husdjur i d enn lilla ladugården med halmtak. Ola gick på dagsverken i Rösebo som var ägare till marken.

På hemvägen passerade vi en lingrop där linet torkades efter att det rötats. Sista platsen var där Ole Lax bott, men här finns inga tecken till tidigare bebyggelse. 

Tidigare i veckan hade tre platser märkts ut, gamla Laxetomta och Skära samt Olenas tomt som legat på Rösebos utmarker.

Man kan idag undra hur dessa människor med så små möjligheter kunde överleva, men var kanske var sista chansen att emigrera till USA, ett land med stora möjligheter men också säkert många svårigheter. AH.