GPS-vandring Öna 15 maj

GPS-vandring på Öna 2012-05-15 kl.18.00.

Närvarande 10 personer: Jan Larsson, Arne Hallsten, Åke Persson, Lennart Andersson, Bertil Tangegård, Birgitta Karlsson, Jack Jonsson och 3 syskon från Öna, Lennart, Ingrid och Gösta.

Jan hälsade välkommen till kvällens vandring till bl.a. gamla Öna med senare återsamling hos Lennart på Öna.

Vi vandrade mot gamla Öna och på vägen dit satte vi skylt vid lingropen. Lennart ledde os snabbt till platsen. Arne berättade om linberedning, rötning,torkning, skäcktning, kardning och flera moment. Vi diskuterade skillnaden på olje och spånadslin som är vanligare idag. Vi stannade på gamla Öna där det fanns flera mycket gamla och stora ekar. Arne berättade om att tre bröder Larsson kom härifrån och blev sedan  ägare till var sin gård på Öna. Nuvarande ägaren Fjällstål kom med bil hem från arbetet. Vi vandrade i ösregn vidare till ett av de gamla lämningarna efter laga skiftet. Mätte in källaren och såg på blomningen av majnycklar i mängd. Kvar finns också många gamla fruktträd. Gösta och Lennart Karlsson som tidigare bott på nästa gård vi kom till. De  berättade när de fick skridskor och åkte på den som de tyckte stora dammen. Syskonen berättade när de badade i det nya badhuset och visade var detta legat. De berättade också var kusedammen låg. Det var här som mormor slog ihjäl grävlingen med en påk och sedan fick 6 kronor i skottpengar för öronen. Gösta berättade när han skulle till skolan och det var mycke snö. Då satte han och Jonas på sig skidor och Jonas drog Lennart till skolan med ett par gamla tömmar. Skolan fick inte missas. Jonas hade 2 hästar och var det mycke snö hade man en vinterväg över Halla. Gösta berättade när Jonas första gången körde med den nyinköpta moderna trehästars självbindaren. Den hade en uppsamlare som samlade ihop neker till ett helt krapp. På 1940-talet och tidigare gick utfartsvägen från gården rakt över mossen ut till landsvägen i Skarbo.

På samtliga platser som besöktes togs det fram koordinater med hjälp av GPS, som sedan skall läggas in på karta.

Det blev ett litet uppehåll i nederbörden och vid fikat visade Jan Larsson karta från Laga skiftet och berättade att Öna var uppdelat i tre ägor. Det blev mycket diskussion för  gamla kartor är inte så lätta att tyda eftersom naturen ändrats mycket på grund av sjösänkningen.

Det blev också mycket diskussion om användandet av olika kartor, Bygdeband och vårt fortsatta arbete med bygdehistoria. Vi träffas åter den 12 juni för ny GPS-vandring på Kopperud.