Hästefjord

Här (0,6 Mb) finner du samling av bilder från byn Hästefjord. Bilderna är insamlade från medlemmar i föreningen Vår Bygd 1891 och är osorterade